Một Góc Nhìn về Sự Trỗi Dậy của Chủ Nghĩa Nazism trong hệ thống Golden Dawn


Gần đây, giới huyền học đang sôi sục vấn đề về sự can dự của các tổ chức tân-Golden Dawn và mối quan hệ với các giới chính trị ủng hộ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài Do Thái, chủ nghĩa tân-Phát Xít... nhất là với cá nhân chủ tịch Nikolaos Michaloliakos (Golden Dawn Hi Lạp). Một số tổ chức chính thống Golden Dawn cũng bị bêu rếu trên các phương tiện đại chúng. Dù là bất kỳ ai trong hệ thống, cũng thấy bị xúc phạm khi những lời bịa đặt kia được xướng lên.

Sự kiện này càng được quan tâm khi chủ tịch Nikolaos Michaloliakos (chủ tịch đảng Hellenic Parliament và đồng thời là chủ tịch hội Golden Dawn Hi Lạp) đạt được 21 ghế quốc hội, đứng thứ 6 trong quốc hội Hi Lạp trong cuộc bầu cử 2012. Đây là lần đầu tiên sau 50 năm, một thành viên của Golden Dawn được bầu vào chính quyền dân cử (thực ra những năm 80 là đã xuất hiện các đường lối nhưng với số phiếu dưới 1%). 

Danh sách 31 chính đảng Hi Lạp, Đảng Golden Dawn đứng vị trí 14: http://www.athensnews.gr/portal/8/55123


Trang website chính thức của Đảng Golden Dawn Hi Lạp: http://www.xryshaygh.com/

Golden Dawn giống với truyền thống Tam Điểm, đều cố gắng duy trì một lực lượng chính trị nhất định trong chính quyền. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên một chính đảng Huyền Học được bầu với tên của chính nó. Sau cuộc cải cách tổ chức và sụp đổ của Golden Dawn, sự chia sẽ của hai dòng Golden Dawn, kế tiếp đó là giai đoạn phân rã hệ thống và công kích trường phái kéo dài hơn 60 năm (1907-1977), Golden Dawn lại quy tụ dưới sự hướng dẫn của Regardie và tổ chức chính thức bởi Cicero. Đó là điều đáng mừng sau hơn nửa thế kỷ tranh chấp về đường lối. Dù vậy, đường lối của Regardie chưa bao giờ là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Thay vì coi sự kiện Golden Dawn Hi Lạp như là một khuynh hướng đơn lẻ của một chính đảng, người ta lại gáng ghép nó với đường lối chung của Golden Dawn Thế GIới. Người ta quên rằng Rudolf Steiner bị Hitler ám hại, và bố vợ của Mathers (sáng lập viên Golden Dawn) là Henri-Louis Bergson, nhà triết học, huyền học Do Thái, Nobel văn chương năm 1927, là người đề xướng thuyết Vô Chủng Tộc. Và hãy nhớ là 1941, cộng đồng Golden Dawn tại Anh đã cùng khởi xướng phong trào pháp thuật chống Hitler, bao gồm cả nhiều hoạt động chi tiền cho các tổ chức chống Hitler. Đó là chưa kể, ngay trong nội dung của Golden Dawn, người ta đã thể hiện rõ về huyền học Do Thái như là sự kế thừa cao nhất của đấng tối cao. Một số tổ chức, bất chấp sự thật này, vẫn trình bày Golden Dawn như là một tổ chức khủng bố, phát xít, và phân biệt chủng tộc. Và đó là sự bất công không thể diễn tả bằng lời. Xin kết lại bài viết bằng thư trích của Robert Zink, chủ tịch của Esoteric Order of The Golden Dawn:

"Some have tailored the Golden Dawn grade material and have invoked specific current for the soul purpose of advancing their private and political agenda; this is in no way congruent with classic Golden Dawn teaching as handed down through Mathers in the Z documents and the Cipher manuscripts. The traditional Golden Dawn system is designed to invoke Light, peace and healing into the lives of the individuals practicing these teachings and into the world at large. There are those who are now prominent in the occult community that personally adhere to a hateful political philosophy similar to the Nazism of Adolph Hitler, and they seek to discredit other Golden Dawn orders through the use of lies, rumors and innuendos, while at the same time promoting false realities about there own order." Trích đăng trên website chính thức của hội : http://www.esotericgoldendawn.com/tradition_cornerstone.htm

Với những Frater đang, đã, và sẽ tiếp tục chia sẽ những kiến thức linh thiêng của A&O, vững tin vào ánh sáng chân lý sẽ soi rọi tất cả dưới mắt thiên chúa.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Một Góc Nhìn về Sự Trỗi Dậy của Chủ Nghĩa Nazism trong hệ thống Golden Dawn" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ