Phân Loại Người Sử Dụng Ma ThuậtPhân loại người sử dụng ma thuật:

1. Magician, bao gồm cả magic-user, mage, magister, archmage, sorcerer/sorceress, shugenja, witch, wizard, warlock, wu jen, enchanter/enchantress, illusionist, thaumaturge: là những người sử dụng các ma thuật, các thuốc và kim loại theo những quy tắc nhất định tạo thành các ma dược và phép thuật. Nhóm này nghiên cứu chủ yếu là ma dược và giả kim. Điều tiên quyết là nhóm này sử dụng các vật chất và tạo ra ma thuật theo ý muốn.

2. Witch, bao gồm cả Witchcraft (mà Wicca là 1 phần trong đó), necromancer, diviner, conjuger ...: nhóm này là những người lập giao ước với đấng linh thiêng (có thể là ma quỷ, thần thánh hay các thế lực siêu nhiên như mẹ tự nhiên, mẹ đất, các vị thần rừng, thần núi ...) hoặc các vong hồn. Những người này tạo những nghi lễ, spell, thần chú, bùa chú theo những cách khác nhau để gọi ra các phép thuật. Nhóm này nghiên cứu chủ yếu là cây phả hệ quỷ và thần. Điều tiên quyết của nhóm này là sử dụng các mối liên kết với thần thánh và tạo ra ma thuật theo ý muốn.

Việc phân loại này phức tạp vì một người có thể thực hành cả hai. Một số phân loại khác thông dụng hơn như của nhà thờ hay các nhà phân loại quỷ học. 

Nhóm Witch bao gồm cả các nhóm thờ satan, cả Crowley hay Mathers đều nằm trong nhóm này.

Một số quan điểm khác: 

Theo Richard Kieckhefer thì chia làm 3 nhóm+ Phù thủy thực hành ma thuật tốt hoặc xấu+ Các nhà ma thuật hợp pháp và phục vụ cộng đồng, hoặc các pháp sư quốc gia+ Các phù thủy thực hiện trả thù 

Christina Larner đề nghị thêm vào quan điểm của R.K nhóm thứ 4+ những người mong muốn thực hành theo thuật phù thủy.

Éva Pócs thì phân thành 3 nhóm theo cách vận hành+ "neighbourhood witch" hay "social witch": những người ma thuật phục vụ chính quyền và trong chiến tranh, các pháp sư hoàng gia.+ "magical" hay "sorcerer witch": những nhà ma thuật phục vụ cộng đồng, tiên tri, hoặc chữa bệnh bằng ma thuật+ "supernatural" hay "night witch": các phù thủy thực hành ma thuật bóng tối hay liên kết với quỷ dữ.

Chú Ý: Bài Viết Thể Hiện Quan Điểm Của Tác Giả Tarot Huyền Bí
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Phân Loại Người Sử Dụng Ma Thuật" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ