Book T (P1) - Lời Nói Đầu

Tiểu Dẫn: Toàn bộ Book T được dịch bởi Lục Nam Vương và hiệu đính bởi tác giả Tarot Huyền Bí (quá trình hiệu đính vẫn chưa hoàn tất). Vì có nhiều bạn cần và hỏi nhiều lần, mặc dù chưa hoàn thành xong, vẫn đưa lên trước để mọi người tham khảo. Mọi sai sót chưa hoàn chỉnh trong quá trình hiệu đính, mong bỏ qua cho.

Phần 1: Thiên Thần Vĩ Đại


Book T - The Tarot
Bao gồm những bản thảo N, O, P, Q, R và hướng dẫn nhỏ thu được
Mô tả các lá bài Tarot với công dụng của chúng; bao gồm phương pháp bói toán bằng cách sử dụng chúng
H R U
THIÊN THẦN VĨ ĐẠI
được thiết lập những hoạt động của sự khôn ngoan bí mật
"Những gì ngươi thấy, viết trong cuốn sách, và gửi nó đến Thất Trạch ở Aushiah."
"Và ta ở trên tay phải của anh ấy làm thỏa mãn trên ngai vàng với một cuốn sách, được phong ấn với Thất Ấn."
"Ai là người xứng đáng mở cuốn sách, và giải phong ấn của những cái đó?'
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Book T (P1) - Lời Nói Đầu" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ