Book T (P4) - Danh Pháp Biểu Tượng [Chìa Khoá số 57 đến 78]

Tiểu Dẫn: Gồm các chìa khoá số 57 đến 78 là các Major Arcana.

Phần 4: Danh Pháp Biểu Tượng (Chìa Khoá 57 đến 78)


NO.
Card
The Twenty-Two Keys of the Book
Letter
Attribution
57
The Foolish Man
Linh hồn của GR:Alpha-iota-theta-eta-rho
Aleph
Air
58
The Magician
Pháp sư của sức mạnh
Bet
Mercury
59
The High Priestess
Nữ tư tế của ngôi sao sáng
Gimel
Moon
60
The Empress
Con gái của người có quyền năng tối thượng
Dalet
Venus
61
The Emperor
Mặt trời của Bình minh, Tù trường của những người vĩ
đại
Heh
Aries
62
The Hierophant
Pháp sư của sự vịnh hằng
Vau
Taurus
63
The Lovers
Những đứa con của tiếng nói; Những đứa con truyền lời tiên tri của Những vị thần quyền lực
Zain
Gemini
64
The Chariot
Đứa con của năng lực nước; Chúa tể của chiến thắng của ánh sáng
Chet
Cancer
65
Fortitude
Con gái của Thanh kiếm bùng cháy
Tet
Leo
66
The Hermit
Đại pháp sư của năng lực tiếng nói; nhà tiên tri của cõi vĩnh hằng
Yod
Virgo
67
The Wheel
Chúa tể của năng lượng cuộc sống
Koph
Jupiter
68
Justice
Người con gái của chúa tể chân lý: Người thống trị sự cân bằng
Lamed
Libra
69
The Hanged Man
Linh hồn cảu dòng nước vĩ đại
Mem
Water
70
Death
Đứa con của sự biến đổi vĩ đại: Chúa tể của cánh cổng tử thần
Nun
Scorpio
71
Temperance
Con gái của những người hòa giải: người mang cuộc sống tiến lên
Samekh
Sagittarius
72
The Devil
Chúa tể của năng lực rắc rối: Đứa trẻ của sức mạnh thời gian
Ayin
Capricorn
73
The Blasted Tower
Chúa tể của bánh thánh vĩ đại
Peh
Mars
74
The Star
Con gái của sự vững chắc, người cai trị giữa những dòng nước
Tzaddi
Aquarius
75
The Moon
Người vai trị Thủy triều lên xuống: người con của các con trai  của các vĩ đại
Qof
Pisces
76
The Sun
Chúa tể của lửa của thế giới
Resh
Sun
77
The Judgment
Linh hồn của ngọn lửa nguyên thủy
Shin
Spirit and Fire
78
The Universe
Người vĩ đại của thời gian và ban đêm
Taw
Earth and Saturn
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Book T (P4) - Danh Pháp Biểu Tượng [Chìa Khoá số 57 đến 78]" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ