Book T (P6) - Ý Nghĩa Bộ Hoàng Gia

Tiểu Dẫn: Ý nghĩa  chính yếu của bộ hoàng gia: King, Queen, Prince, Princess.

Phần 6: Ý Nghĩa Bộ Hoàng GiaThe Sixteen, or Royal, Cards
The Four Kings
Bốn vị vua, hoặc "Bốn hình nhân trên chiến mã," đại diện cho Yodh những quyền lực của Tên trong lời thỉnh cầu: Căn nguyên, Cha và sự khởi đầu của Những quyền lực vật chất, một quyền lực mà trong đó tất cả những thứ khác được thêm vào, và của thứ mà chúng tạo hình phát triển và hoàn chỉnh. Một lực nhanh lẹ và bạo lực trong hành động của nó, nhưng tác dụng của nó thì dễ mất đi, vì thế được tượng trưng bởi một hình minh họa trên Chiến mã đang cưỡi nhanh, và quần áo hoàn toàn là Giáp sắt.
Bởi vậy nên kiến thức của các địa vị của Vua rất cần thiết cho sự khởi đầu của tất cả các hoạt động ma thuật.
The Four Queens
đang ngồi trên ngai vàng; đại diện cho Quyền lực cùa He của những cái tên trong các lời thỉnh cầu; người Mẹ và là người mang những Quyền lực vật chất tiến về phía trước: quyền năng mà phát triển nhận ra nó của Vua: một quyền lực chắc chắn và không lay chuyển được, nhưng không liên tục, mặc thế nhưng lâu dài. Đó là vì thế được tượng trưng bởi hình minh họa ngồi trên ngai vàng: những cũng trong bộ Áo giáp.
The Four Princes
Những Hoàng tử này là các hình minh họa mang trên cỗ xe ngựa, và theo cách đó quay ra phía trước. Họ đại diện cho Quyền lực Vau của những cái Tên trong các lời thỉnh cầu: Người con vĩ đại của Vua và Hoàng hậu, người nhận ra sự ảnh hưởng của cả 2 địa vị Quyền lực. Một Hoàng tử, con trai của Vua và Hoàng hậu, dù là một hoàng tử hay nhiều hoàng từ, và một vị Vua hay nhiều vị Vua: Một vị Hoàng đế người có sức ảnh hưởng là liên tục (dù không nhanh lẹ như của Hoàng hậu) và vĩnh viễn. Đó  , cho nên, được tượng trưng bởi hình minh họa được mang đi trên cỗ xe ngựa, và quần áo thì là Giáp sắt. Năng lượng của anh ấy là hão huyền và ảo tưởng, trừ khi đặt trong sự đồng ý bởi Cha và Mẹ anh ấy.
The Four Princesses
là những Người hầu của bộ Tarot; Bốn nàng Công chúa trong hình minh họa của Amazons, họ đứng một cách vững vàng: dù cưỡi trên Ngựa, hoặc ngồi trên Ngai vàng, hoặc được mang đi trên cỗ xe ngựa. Họ đại diện cho sức mạnh của He cái tên cuối cùng trong lời thỉnh cầu, hoàn chỉnh sự ảnh hưởng của tất cả các địa vị khác: Người con gái quyền năng và tài năng của Vua và Hoàng hậu: Một công chúa hùng mạnh và khủng khiếp: Hoàng hậu của những Hoàng hậu --- một Nữ hoàng --- người mà ảnh hưởng của họ bao gồm cả của Vua, Hoàng hậu, và Hoàng tử, bạo lực và cố định cùng lúc với nhau; vì vậy được tượng trưng bởi hình nhân tự đứng một cách vững chắc, chỉ treo một phần, và có một chút ít Giáp sắt trên người; tuy nhiên sức mạnh của cô ấy không hẳn tồn tại, cứu vãn bởi ly do của những người khác: và sau đó thay vì điều đó cốt yếu vĩ đại và khủng khiếp, và là ngai vàng của các sức mạnh của linh hồn.
Gây đau buồn đến ai đó nên gây chiến tranh với cô ấy, khi như vậy được chứng minh!
Quả cầu ảnh hưởng của những lá ẩn phụ của bộ bài Tarot
Những nàng công chúa cai trị Bốn phần của Những Thiên đàng mà nằm xung quanh cực Bắc, và bên trên những dấu hiệu Cherubic đáng kính của các cung Hoàng đạo, và chúng tạo hình những ngai vàng của các sức mạnh của 4 lá Aces.
12 lá bài, the Four Kings, Queens and Princes cai trị quyền lực của Những Thiên đàng, ở giữa những vương quốc của the Four Princesses và của Cung Hoàng đạo, giống như được thấy ở kiếp sau. Và đó, giống như nó lúc trước, liên kết chung với các dấu hiệu.

DMCA.com Protection Status
Bài viết "Book T (P6) - Ý Nghĩa Bộ Hoàng Gia" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ