Book T (P3) - Danh Pháp Biểu Tượng [ Chìa khoá 21 đến 56]


Tiểu Dẫn: Gồm 36 Key từ số 21 đến số 56. Gồm các bộ số từ 2 đến 10 trong Tarot, gồm danh pháp, ý nghĩa và thuộc tính.

Phần 3: Danh Pháp Biểu Tượng (Chìa Khoá số 21 đến 56)


NO.
Card
Lord of
Decan
In
21
Strife (xung đột, cãi cọ)
Saturn
Leo
22
Victory (Chiến thắng)
Jupiter
Leo
23
Valour ( Dũng cảm)
Mars
Leo
24
Prudence (Khôn ngoan, thận trọng)
Sun
Virgo
25
Material Gain ( Sự thu nhập của cải, vật chất)
Venus
Virgo
26
Wealth (giàu có, thịnh vượng)
Mercury
Virgo
27
Peace restored (Hòa bình được lập lại)
Moon
Libra
28
Sorrow ( Buồn phiền, đau đớn)
Saturn
Libra
29
Rest from Strife ( Nghỉ ngơi từ xung đột)
Jupiter
Libra
30
Loss in Pleasure ( Mất đi điều thú vị)
Mars
Scorpio
31
Pleasure (Vui thích)
Sun
Scorpio
32
Illusionary Success ( Thành công ảo tưởng)
Venus
Scorpio
33
Swiftness ( Nhanh nhẹn)
Mercury
Sagittarius
34
Great Strength ( Sức mạnh tuyệt vời)
Moon
Sagittarius
35
Oppression (Áp bức)
Saturn
Sagittarius
36
Harmonious Change (Thay đổi hài hòa)
Jupiter
Capricorn
37
Material Works ( Làm việc vật chất)
Mars
Capricorn
38
Earthly Power (nguồn năng lượng trái đất)
Sun
Capricorn
39
Defeat (Thất bại)
Venus
Aquarius
40
Earned Success (đạt được thành công)
Mercury
Aquarius
41
Unstable Effort (sự nỗ lực bị thay đổi)
Moon
Aquarius
42
Abandoned Success (thành tựu ko được chấp nhận)
Saturn
Pisces
43
Material Happiness ( Hạnh phúc về vật chất)
Jupiter
Pisces
44
Perfected Success (thành công hoàn hảo)
Mars
Pisces
45
Dominion (quyền thống trị)
Mars
Aries
46
Established Strength ( sức mạnh bền vững)
Sun
Aries
47
Perfected Work (làm việc hoàn hảo)
Venus
Aries
48
Material Trouble (vấn đề về của cải)
Mercury
Taurus
49
Material Success (nhiều của cải)
Moon
Taurus
50
Success unfulfilled (thành tựu dở dang)
Saturn
Taurus
51
Shortened Force (sức mạnh bị rút ngắn)
Jupiter
Gemini
52
Despair and Cruelty (tuyệt vọng và độc ác)
Mars
Gemini
53
Ruin (phá sản)
Sun
Gemini
54
Love (tình yêu)
Venus
Cancer
55
Abundance (dồi dào)
Mercury
Cancer
56
Blended Pleasure (niềm vui trộn lẫn)
Moon
Cancer
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Book T (P3) - Danh Pháp Biểu Tượng [ Chìa khoá 21 đến 56]" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ