Bộ Ảnh: Light Vision Tarot


 |Say something, I’m giving up on you
I’ll be the one, if you want me to
Anywhere, I would’ve followed you
Say something, I’m giving up on you|The Eye inside your mind revealed what you want to see, and what you want to know... It's all up to you to open what you want.

 What is your choice?.... What will be sacrifice for your purpose? 

 |Say something, I’m giving up on you
I’ll be the one, if you want me to
Anywhere, I would’ve followed you
Say something, I’m giving up on you|

  Sometimes, the vision is not only how you see it. Sometimes, it's about how you feel it deep inside... 

Bonus: [ Khoe cái hộp là chủ yếu ]

Mũ Rơm, thành viên Tarot Huyền Bí. Bộ ảnh tham dự giải Best Tarot Photos tháng 05.2014. Ảnh được chụp và thực hiện bởi nhóm [Chuông Gió]. 


DMCA.com Protection Status
Bài viết "Bộ Ảnh: Light Vision Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ