Lá X – Wheel of Fortune

Chào cả nhà, Yết sẽ chia sẻ với cả nhà về lá X – Wheel of Fortune. Lá X – Wheel of Fortune mà Yết dùng để phân tích là của bộ Rider Waite. 

Wheel of Fortune trong Rider Waite Tarot. Ảnh: Internet

Điều đầu tiên khi nhắc đến lá X – Wheel of Fortune chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến các từ như may mắn, số phận hay sự kiện bất ngờ xảy ra. Có vẻ đúng nhưng chưa hẳn vì đây chỉ là một hệ quả có thể xảy ra từ ý nghĩa chính của nó nên sẽ rất dễ gây hiểu lầm với các bạn newbie. Mỗi khi tìm hiểu về một lá bài thì cuốn đầu tiên tôi tham khảo chính là cuốn Pictorial Key to the Tarot của ông Waite. Trong đó ông ta viết:


“In this symbol I have again followed the reconstruction of Éliphas Lévi, who has furnished several variants. It is legitimate--as I have intimated--to use Egyptian symbolism when this serves our purpose, provided that no theory of origin is implied therein. I have, however, presented Typhon in his serpent form. The symbolism is, of course, not exclusively Egyptian, as the four Living Creatures of Ezekiel occupy the angles of the card, and the wheel itself follows other indications of Lévi in respect of Ezekiel's vision, as illustrative of the particular Tarot Key. With the French occultist, and in the design itself, the symbolic picture stands for the perpetual motion of a fluidic universe and for the flux of human life. The Sphinx is the equilibrium therein. The transliteration of Taro as Rota is inscribed on the wheel, counterchanged with the letters of the Divine Name--to shew that Providence is imphed through all. But this is the Divine intention within, and the similar intention without is exemplified by the four Living Creatures. Sometimes the sphinx is represented couchant on a pedestal above, which defrauds the symbolism by stultifying the essential idea of stability amidst movement.

Behind the general notion expressed in the symbol there lies the denial of chance and the fatality which is implied therein. It may be added that, from the days of Lévi onward, the occult explanations of this card are--even for occultism itself--of a singularly fatuous kind. It has been said to mean principle, fecundity, virile honour, ruling authority, etc. The findings of common fortune-telling are better than this on their own plane. ”


Có thể tạm dịch là: “ lá bài này tôi sử dụng cấu trúc của Éliphas Levi nhưng ông có tới vài phiên bản. Việc sử dụng cả biểu tượng của Ai Cập vào lá bài này sẽ xảy ra việc rằng sẽ chẳng có một thuyết nào là gốc được bao hàm trong trường hợp này. Tôi có sử dụng nhân vật Typhon trong hình ảnh con rắn ( Typho`n là đứa con cuối cùng của đất mẹ Gaia có âm mưu lật đổ Zeus. Có nhiều phiên bản mô tả hắn có đầu rắn). Ngoại trừ biểu tượng Ai Cập, tôi còn sử dụng cả hình ảnh Four Living Creatures of Ezekiel và hình ảnh bánh xe theo lời chỉ dẫn của ông Levi và khải tượng Ezekiel giống như đặc trưng riêng của Tarot Key. Trong huyền học Pháp, và thiết kế riêng nó, những biểu tượng trong bức tranh ngụ ý về sự vận động không ngừng trong dòng chảy vũ trụ cũng như dòng chảy của sự sống nhân loại. Trong trường hợp này, hình ảnh Sphinx đại diện cho sự thăng bằng. Bản chuyển ngữ Taro – Rota cũng được miêu tả trong này, xen kẽ với nó là các kí tự Divine Name để thể hiện rằng Chúa trời ẩn sâu trong tất cả. Nhưng dù là các khái niệm thần học hay các khái niệm đơn giản thì đều được minh họa qua Four Living Creatures. Đôi khi, Sphinx được biểu diễn là đặt trên một bệ trên cao, đánh lừa hệ biểu tượng vì việc gây mâu thuẫn với ý nghĩa cơ bản về sự vận động bên dưới

Đằng sau những khái niệm chung được biểu diễn trong các biểu tượng, chúng ngụ ý về sự khước từ cơ hội và số mệnh trong trường hợp này. Nó có thể được nói thêm rằng, từ những ngày của Levi tiến lên, những biểu hiện huyền học của lá bài này, thậm chí là cả tính huyền học của bản thân nó là một dạng ngốc nghếch kì quặc. Nó được nói đến với những ý nghĩa về quy tắc, sự màu mỡ, danh dự đàn ông, cai quản quyền lực, v..v… Tìm thấy điểm chung bói toán sẽ tốt hơn trong kế hoạch của họ ”.


Tạm thời bỏ qua phần râu ria không cần thiết thì ông Waite có nhắc đến những mấu chốt như sau:
- ông ta sử dụng quan điểm bánh xe của Levi trong lá bài này
- Typhon là hình ảnh con rắn trong lá bài
- 4 nhân vật ở 4 góc lá bài chính là Four Living Creatures của khải tượng Ezekiel
- The Wheel of Taro by Ator. ( rota = vòng quay, orat = tiên tri, Ator = thần tình yêu )
- sự xuất hiện của Sphinx với một ý nghĩa không thống nhất
Wheel Of Fortune trong The Key to the Mysteries. Ảnh: Tiểu Yết Yết
- lá bài này ngụ ý về sự vận động không ngừng trong dòng chảy vũ trụ cũng như trong dòng chảy nhân loại. Có lẽ vì lý do này mà trong Kibalion, người ta gán lá X – Wheel of Fortune với Principle of Vibration

Vấn đề đầu tiên là Bánh xe của Levi, tôi có tìm được một trích đoạn trong cuốn Magical tarot cũng như một bức ảnh về chiếc bánh xe trong cuốn The Key to the Mysteries:

Cũng trong cuốn này, ông gọi số 10 là Absolute number of the Qabalah. Điều này có thể dễ dàng chứng minh được thông qua numberology. Chúng ta nhận thấy trong số 10 có chứa số 1 và số 0. Đây là đoạn trích trong cuốn The Qabala of number xuất bản năm 1920:

“ In this series 0 stands for infinity, the Infinite boundless Being, the fons et origo of all things, the Brahmanda or egg of the universe, the solar system in its entirety; hence universality, cosmopolitanism, circumambulation, voyaging. But also for negation, circumference,limitation, and privation. Thus it is the universal paradox, the infinitely great and the infinitely small, the circle of infinity and the point at the centre, the atom.

1 symbolises manifestation, assertion, the positive and active principle. It stands for the Logos, the manifestation of the Infinite and Unmanifest. It represents the ego, self- assertion, positivism, egotism, separateness, selfhood, isolation, distinction self-reliance, dignity, and rulership. In a religious sense, it symbolises the Lord. In a philosophical and scientific sense, the synthesis and fundamental unity of things. In a material sense, the unit of life, the individual. It is the 0 made manifest. It is the symbol of the Sun. ”


Như vậy số 10 chính là sự bộc lộ của số 1 qua cái vô hạn của số 0, là bước đầu tiên trong vòng tuần hoàn mới từ việc kết thúc vòng tuần hoàn cũ. Qua đó ta có thể thấy tính hoàn hảo cũng như tuyệt đối của nó. Nó mang cả sự khởi đầu và kết thúc, mang cả tính vận động không ngừng nghỉ, vĩnh hằng của số 0 và tính độc lập, cá nhân, tính “ Sun ” của số 1.

Còn đây là đoạn trích trong cuốn The Magical tarot: “ The·Wheel of Ezekiel contains the solution of the problem of the quadrature of the circle, and demonstrates the correspondences between worlds and figures, letters and emblems; it exhibits the Tetragrammaton of characters analogous to that of the elements and elemental forms. It is a glyph of perpetual motion. The triple ternary is shown: the central point of the first Unity; three circles are added, each with four attributions and the dodekad is just seen. The state of universal equilibrium is suggested by the counterpoised emblems and the pairs of symbols....”

Tạm dịch: “ bánh xe Ezekiel mang đến chìa khóa giải đáp các vấn đề ở các góc phần tư trong vòng tròn, và giải thích sự tương quan giữa nó với các thế giới và nhân vật, các chữ cái và biểu tượng; Nó biểu thị liên hệ giữa bộ 4 nhân vật và các nguyên tố cũng như cấu trúc nguyên tố của chúng. Nó chính là biểu tượng của sự vận động không ngừng. Bộ 3 cũng được thể hiện. điểm ở trung tâm là tính thống nhất đầu tiên, 3 vòng tròn ghép lại với nhau, each with four attribution and the dodekad is just seen. Trạng thái nhị nguyên của vũ trụ được gợi lên bằng tính đối xứng giữa các biểu tượng và các cặp biểu tượng…” ( đoạn trích này có nhắc đến dodekad, nhưng không tìm được thêm tư liệu nào)

Đoạn trích trên có nhắc đến các vấn đề như bộ 3, 3 vòng tròn ghép vào nhau cũng như 4 nhân vật. Tạm thời chúng ta bỏ qua phần miêu tả, phiên bản bánh xe này có nhấn mạnh đến sự tương quan giữa các biểu tượng, chữ cái và các nhân vật trong lá bài với các nguyên tố. Chúng ta sẽ bắt đầu với các nguyên tố.

Trong bài viết của anh Francois Louis về 4 nguyên tố cùng với những văn bản khác, yết đã tìm ra sự tương quan:

- Element Fire = sư tử có cánh = Leo = Yod = Atziluth = Thánh Mark 
- Element Water = đại bàng = Scorpio = Heh = Briah = Thánh John
- Element Air = thiên thần có cánh = Aquarius = Vau = Yetzirah = Thánh Luca
- Element Earth = bò có cánh = Taurus = Heh = Assiah = Thánh Matthew

Mỗi nguyên tố ở đây đều có sự liên hệ với 4 nhân vật có cánh ở 4 góc của lá bài, là biểu trưng của 4 cung cố định trong mỗi nguyên tố - 4 fixed sign. Mối liên hệ giữa các nguyên tố này cũng được liên hệ với 4 chữ cái trong Divine Name là YHVH ( Yod – Heh – Vau – Heh ). 4 các cuốn sách trên tay họ đại diện cho 4 cuốn phúc âm viết về những việc làm và lời dạy dỗ của Chúa Jesus trong kinh thánh. Vậy vấn đề ở đây tác giả nhắc đến có ngụ ý gì? Hàng loạt sự tương quan ở đây đại diện cho thế giới. Thế giới này tuân theo quy luật giống như chiếc bánh xe - đi lên rồi sẽ phải đi xuống. Nếu hiểu rộng ra thì nó chính là luật nhân quả. Mọi thứ đều vận động và luôn có những giai đoạn phát triển cũng như suy giảm. Vai trò của các cung hoàng đạo ở đây rất có thể không chỉ ám chỉ về thế giới theo không gian mà còn là thế giới theo chiều thời gian. Khi bạn gây ra một hành động thì hành động đó cũng sẽ theo chiếc bánh xe mà mang lại cho bạn kết quả dù bạn muốn hay không.

Chiếc bánh xe trong lá X – Wheel of Fortune còn chứa rất nhiều điều thú vị. Đầu tiên là về câu mật chú Rota – Taro – Orat – Ator. Xin trích dẫn bài viết của anh Phil NGO về câu mật chú này trong bài ma phương tarot:

Trong cuốn The Tarot của Mathers xuất bản năm 1888, ông đã giải nghĩa cấu trúc biến đổi từ ngữ trong từ Tarot như sau: The following are interesting metathese of the letters of TARO: TORA ( Hebrew) = law; TROA ( Hebrew ) = Gate; ROTA ( Latin ) = wheel; ORAT ( Latin ) = it speaks, argues, or entreats; TAOR ( Egyptian ) = Taur, the Goddess of Darkness; ATOR ( Egyptian ) = Athor, the Egyptian Venus.

Ma phương Tarot chỉ sử dụng thuật ngữ 4 từ: “ Rota Tarot Orat Ator”. Đây mới chính là thuật ngữ đúng đắn của mật chú Tarot. “ Rota Taro Orat Ator ” phải dịch là “ The Wheel of Taro by Ator ” có nghĩa là vòng quay của Tarot bởi thần Hathor. Hãy nhìn vào lá Wheel of Fortune trong bộ Waite để thấy rõ câu thần chú này.

Vòng tròn Wheel được cấu trúc bởi 4 chữ T, A, R, O. Đầu tiên, phải đọc từ dưới lên bắt đầu từ R và thuận kim đồng hồ, ta có chuỗi ROTA. Kế tiếp, bắt đầu từ T bên trên và thuận chiều kim đồng hồ, ta có chuỗi TARO. Kế tiếp, bắt đầu từ O trái và nghịch kim đồng hồ, ta có chuỗi ORAT. Cuối cùng, bắt đầu từ A phải và nghịch kim đồng hồ, ta có chuỗi ATOR. Kết hợp lại ta có đúng chữ Rota Tora Orat Ator

ROTA trong Lá Wheel Of Fortune. Ảnh: Tiểu Yết Yết
4 chữ cái T, A, R, O được xếp xen kẽ với 4 chữ cái trong Divine Nam là YHVH tạo thành 8 chữ xếp vòng quay vòng ngoài cùng của chiếc bánh xe. Hiện nay vẫn chưa có lý giải gì về sự sắp xếp xen kẽ này nhưng một người bạn của Yết là Mèo Đi Hia đã đưa ra một giả thuyết khá thú vị và có vẻ khá ổn như sau:

“Hãy đi theo chiều kim đồng hồ trên bánh xe, các bạn sẽ thấy chữ TARO, các bạn sẽ thấy 4 chữ lạ khác nằm xen kẽ những chữ T, A, R, O đó là những chữ Hebrew, được viết như thế này יהוה, nó có nghĩa là Jehovah, đây là tên của một quý Ngài mà người dân Do Thái xem là Chúa Trời Tối Cao của họ, là Chúa của các Chúa và là Thần của các Thần. ROTA ORAT TARO ATOR là Vòng xoay Tiên tri mang tên Tarot được lập ra bởi Thần Athor. Vậy rồi Mèo đã tuân theo nguyên tắc sắp xếp của Thuật Ngữ nói trên mà sắp xếp, đảo chiều 4 chữ Hebrew יהוה này, và rôi Mèo ra được câu:

-ROTA: והיה: And Was
-ORAT: הוהי: God
-TARO: יהוה: Jehovah
-ATOR: היהו: Who is
Rồi, về những chữ Hebrew này Mèo nói riêng sau nghen!, những chữ Hebrew đó đã được Mèo dịch ra Tiếng Anh rồi, bạn nào giỏi Tiếng Anh thì đọc vào hiểu liền hen!, riêng Mèo, Mèo dịch thế này "và Thiên Chúa đã làm nên thế gian này chính là Jehovah"
. Tất nhiên vấn đề này còn mang tính giả thuyết nên chỉ tham khảo.

Chúng ta sẽ xét đến vòng tròn thứ 2 bên trong. Biểu tượng trong vòng này được tác giả lý giải trong cuốn The new golden dawn ritual tarot: “ The Wheel has at its core, the center of Éliphas Levi’s interpretation of the Wheel of Ezekiel, with its equilibrium of the alchemical elements of Salt, Mercury, Suphur and Dissolution ( whose sigil resembles that of Aquarius).” Như vậy, trong vòng thứ 2 bên trong bánh xe có chứa 4 biểu tượng trong giả kim thuật. Bên dưới chữ T là biểu tượng của sao thủy trong chiêm tinh học và cũng là biểu tượng của Thủy ngân. Bên cạnh chữ A là biểu tượng của Lưu huỳnh. Bên cạnh chữ O là biểu tượng của Muối. Bên trên chữ R là biểu tượng của chòm sao Bảo Bình trong chiêm tinh học còn giả kim thuật thì nó là dissolution – sự phân hủy. Giả kim thuật vào đầu thế kỉ 17 cho rằng thế giới được cấu tạo nên từ 3 chất là thủy ngân, muối và lưu huỳnh. Các chất đó tương tác để cấu tạo nên mọi vật chất trên thế giới thông qua 2 nguyên lý là xung đột và tình yêu ( hiểu nôm na là phân tách và hòa hợp ) thông qua các hình thức như đốt cháy, thăng hoa, bay hơi,…. Nếu hiểu rộng ra thì nó chính là quá trình phân hủy một chất sẽ tạo nên một hay nhiều chất mới. Như vậy vòng tròn thứ 2 của bánh xe ám chỉ nguyên lý sinh ra mọi vật trên thế giới. Câu truyện về sự phát triển của giả kim thuật có lẽ Yết sẽ chia sẻ trong 1 bài viết khác và sẽ cặn kẽ hơn về phần này

Vòng tròn thứ 3 của cũng là vòng trong cùng của bánh xe. Bánh xe này có 8 nan hoa. 8 nan hoa này nối từ các cặp chữ cái ở vòng ngoài. Gồm có các cặp: cặp ו – י, cặp ה – ה, cặp T – R và cặp A – O. 8 chiếc nan hoa này tạo nên hình ảnh bên trong vòng trong cùng của một biểu tượng – biểu tượng spirit – nguyên tố thứ 5. Nếu bạn để ý có thể thấy biểu tượng này có ở hoa văn trên áo của nhân vật The Fool.

Ý nghĩa của biểu tượng này cho ta thấy sự vận hành, kiểm soát của bánh xe số phận này xuất phát từ nguyên tố thứ 5 – Spirit.

Cuối cùng của phần hình ảnh và biểu tượng, chúng ta đến với bộ ba nhân vật Sphinx – Typhon – Anubis. Sphinx đại diện phần High self của con người, đại diện cho sự sống. Typhon là con của nữ thần Gaia trong thần thoại Hi Lạp. Hắn có âm mưu lật đổ Zeus, đại diện cho cái chết. Anubis là vị thần trong thần thoại Ai Cập có nhiệm vụ dẫn con người đi về cõi chết và ở trong lá bài, Anubis đại diện cho sự tái sinh. Ba nhân vật này nằm bên ngoài bánh xe nhưng vẫn bị cuốn theo vòng xoay của bánh xe ngụ ý về tính luân hồi của bánh xe. Đây là bánh xe của sự sống – cái chết – tái sinh, của cái tôi – cái không tôi – cái tổng hòa, của thesis – antithesis – sythesis. Bộ ba này có thể coi là một trinity. Có lẽ cũng vì tính luân hồi này mà người ta gán biểu tượng bánh xe với quá trình thăng hoa. Vật chất bay hóa hơi rồi lại ngưng tụ.

Phần này Yết sẽ giới thiệu một vài khái niệm cơ bản về Tree of life để hiểu rõ hơn về tính tác động của lá X – Wheel of Fortune. Trong tree of life, chúng ta có 10 sephiroth. Mỗi sephiroth nằm vào trong 1 cột và một tam giác trừ sephiroth 10 chỉ nằm trong cột mà không thuộc tam giác ( Chính xác hơn là có thuộc nhưng nó là thuộc tam giác đầu của tree of life kế tiếp ). Mỗi sephiroth cùng tính chất sẽ được xếp vào 1 cột. Đi từ đỉnh cột xuống dưới thì năng lượng được vật chất hóa. Nói cách khác thì năng lượng chảy trong Tree of life là dòng năng lượng được vật chất hóa. Chúng ta có 3 cột: Pillar of Force = Chokmah + Chesed + Netzach, the Middle Pillar = Kether + Tiphareth + Yesod + Malkuth, Pillar of Form = Binah + Geburah + Hod. Ngoài ra các sephiroth còn được xếp vào các tam giác theo cấu trúc phân hóa từ cao đến thấp. Đầu tiên là Supernal Triad = Divine self = Kether + chokmah + Binah, Ethical Triad = High self = Chesed + Geburah + Tiphareth, Astral Triad = the realm of Personality ( the lower self) = Netzach + Hod + Yesod. Các sephiroth tương tác với nhau theo cơ chế thesis – anti thesis – synthesis. 10 sephiroth này được nối với nhau thông qua 22 path. Mỗi path được gán với một lá bài trong bộ major, một chữ cái trong bảng chữ Hebrew và 1 cung hoặc hành tinh.

Lá X – Wheel of Fortune là path 21 – path nối giữa Chesed và Netzach. Path này được gọi là Intelligence of Concilliation and Reward. Như vậy Path này nối giữa 2 sephiroth thuộc cùng cột Pillar of Force. Chesed thuộc về phần High Self. Netzach thuộc về Personality ( the lower self ). Năng lượng được tích tụ từ Chesed sẽ đổ thẳng xuống Netzach thông qua path 21. Như đã đề cập ở trên các sephiroth có cùng tính chất thì được xếp vào một cột nên đặc tính của Chesed và Netzach đều mang tính thôi thúc, nảy sinh,… nhưng vì phạm vi của mỗi sephiroth tác động khác biệt nên ảnh hưởng của chúng cũng khác biệt. Chesed là niềm thôi thúc, sự bộc lộ ở phần High self thì Netzach là niềm thôi thúc, sự bộc lộ ở phần lower self, phần bản năng, cảm xúc của con người.

Yết sẽ giải thích một chút về Higher self, lower self. Mỗi chúng ta đều là một self và nó tồn tại vĩnh viễn, bất diệt. Nó phải thực hiện một chu trình để tìm lại về The truth, để trở thành Divine self. Self phải thực hiện nó qua những kiếp sống phàm tục của con người với thân xác phàm tục. Tức là nó phải bước qua chu trình Life – Death – Rebirth. Đây cũng là nguyên nhân của sự luân hồi qua các kiếp. Self trong mỗi kiếp sống chính là the lower self. Self khi không tồn tại trong thân xác thì nó mang tri thức của các kiếp sống trước đó. Nó được gọi là Higher self. High self cũng tồn tại bên trong mỗi kiếp sống nhưng nằm ở ngoài rìa ý thức. Self tồn tại trong mỗi lower self thì không còn nhớ gì về những tri thức được tích lũy từ Higher self nên nó có một cái tên mới, cuộc sống mới trong thân xác phàm tục. Những đặc tính được thu nhận qua các kiếp cũng như thói quen được mang sang kiếp sống hiện tại và nằm ở ngoài rìa ý thức. Đây chính là ý nghĩa của nghiệp báo. Bạn mang theo ý niệm hay những thói quen từ các kiếp trước tới kiếp này nhưng lại đặt ở phần ngoài rìa ý thức nên mặc định nó là món nợ bạn đến từ kiếp trước thông qua Higher self. Bạn có thể trả nó hoặc không trả. Nếu bạn trả thì tức là bạn đã sửa được thói quen nào đó đến từ kiếp trước ( nếu là xấu ). Nếu bạn không trả thì nó sẽ vẫn cứ theo bạn vì nó vẫn còn tồn tại trong Higher self. Thói quen từ kiếp trước Higher self mang đến có thể tốt, có thể xấu, có thể thuận lợi, có thể khó khăn nhưng điều chắc chắn là nó vẫn bên trong bạn bên ngoài rìa ý thức. Tôi đã diễn đạt theo cách dễ hiểu nhất nhưng nếu bạn nào muốn thực sự tìm hiểu về nó tường tận và đầy đủ thì nó chính là mối liên hệ giữa the divisions of the soul. Nó gồm có Neschamah, Ruach, Nephesch và Gu’ph.

Quay lại với path 21, path 21 mang năng lượng đã được vật chất hóa bởi Chesed và đưa thẳng về Netzach – phần soul trong ý thức của con người. Nói cách khác thì nó chính là sự tác động của Higher self lên phần soul của con người. Có lẽ vì tính tác động mang tính luân hồi này mà người ta gán lá X – Wheel of Fortune với luân xa xương cùng (Sacral chakra). Đoạn trích trong cuốn The Magical Tarot đã nêu lên điều này khá rõ nét:

“The Chakra associated here is the Sacral. The sacral's associated physical glands are the Gonads. This also relates to the release of testosterone from the Leydig (Lyden) cells. It is very powerful in the release of sexual energy and sexinstinct. There is also a water empathy here due to release of body fluids during orgasm ,and also the association to the genitourity tract. This chakra is also the centre where karmic patterns of the past will come back into play during successive incarnations. This chakra helps ground the emotions as it is strongly attached to the Emotional Body. It is a point where the past and the presentmeet and this centre must accommodate both of these before any next level of awareness can be reached.”

Tóm lại, Lá X – Wheel of Fortune mang ý nghĩa về một sự vận động không ngừng nghỉ mang tính nhân quả luân hồi. Bạn gây ra một hành vi và kết quả của nó sẽ quay trở lại với bạn theo một quy luật dù bạn muốn hay không và dù bạn ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Những gì bạn đang cảm thấy khó chịu ở hiện tại có thể là một vài rắc rối bạn đã làm trong các kiếp trước và bây giờ bạn đang phải sửa chữa nó. Ý nghĩa của Karma không chỉ thể hiện ở bài mối liên hệ giữa Saturn và lá XXI – The World mà còn có thể nằm ở bánh xe số phận của lá X – Wheel of Fortune. Nó sẽ tiếp diễn giống như chu trình Life – death – rebirth. Điều duy nhất để bạn tồn tại trong quy luật này nằm ở trục quay của bánh xe. Tâm bánh xe là biểu tượng của nguyên tố Spirit. Chính bạn là người giữ bánh xe. Hãy cẩn trọng với những hành động bạn làm vì khi nó đã rơi vào quá khứ thì chắc chắn kết quả của nó bạn sẽ gặp lại trong tương lai. Trong một trải bài, khi xuất hiện lá này, cá nhân Yết sẽ sẽ hiểu nó giống như một sự thay đổi trong cuộc sống. Nó có thể là thành quả đến từ hành động bạn đã làm trong quá khứ hay bất kỳ điều gì khác mang tính tuần hoàn. Sự thay đổi này mang tính tích cực hay tiêu cực là do cách chúng ta đối diện và giải quyết nó. Nếu bạn sử dụng nó theo hướng tích cực thì nó là cơ hội. Nếu bạn coi nó là hiểm nguy thì nó là tai họa.

Một mở rộng đối với lá X – Wheel of Fortune là các bộ hiện nay có một vài sự thay đổi đối với lá này. 

Các Mô típ của Wheel Of Fortune. Ảnh: Tiểu Yết Yết

Trên đây là một vài lá bài X – Wheel of Fortune. Motif chung của chúng giống nhau nhưng có một vài sự thay đổi nhỏ trong đó. Đó chính là hình các nhân vật đang xoay trên vòng ngoài cùng bánh xe. Ở đây có dạng 4 nhân vật, 3 nhân vật và 2 nhân vật.

Dạng 3 nhân vật là motif phổ biến mà Yết đã nhắc đến bên trên nên chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua.

Dạng 4 nhân vật là kiểu motif mới và vì là kiểu mới nên Yết chỉ tìm thấy được điều lý giải trong các sách xuất bản thời hiện đại. Lá bài Yết chọn để giới thiệu là lá bài thuộc bộ Legacy of the Divine Tarot. Vấn đề là ý nghĩa của chúng có đôi chút khác biệt nhưng về cơ bản chúng vẫn diễn tả được tính tuần hoàn của Life – Death – Rebirth. Trong cuốn Beginners guide to Tarot của Sharman, ông lý giải nó như sau: 

Trích từ Beginners Guide To Tarot. Ảnh: Tiểu Yết Yết.

Vấn đề đã quá rõ ràng. Việc thể hiện dạng nhân vật 4 người nêu đến thái độ của chúng ta trong tình trạng kiểm soát và mất kiểm soát trong cuộc sống. “ Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời ”. Hoàn cảnh thay đổi đưa chúng ta lên cũng sẽ đẩy chúng ta xuống. Vấn đề là bạn có hi vọng việc bạn sẽ “ đi xuống ” và lại đi lên lần nữa không? Vòng xoay I will rule – I rule – I have ruled – I am without rule mặc dù có thể không bao quát rộng hơn ý nghĩa của Life – Death – Rebirth nhưng lại phân tích được sâu sắc nội tâm của con người hơn. Đây cũng chính là phong cách của đa phần những tác giả sáng tác tarot hướng tới trong thời đại này

Dạng 2 nhân vật là dạng ít phổ biến. Có vẻ như các bộ được vẽ bởi những người trong hội kín GD đều có dạng này. Lá bài này được lấy từ bộ Golden Dawn Magical tarot. Dạng motif này không thể hiện vòng tuần hoàn theo kiểu Life – Death – Rebirth mà là biểu hiện dạng tác động từ High self tới Lower self, tác động từ Chesed tới Netzach. Biểu tượng Sphinx đại diện cho Higher Self còn con cáo ở bên dưới đại diện cho phần bản năng – Lower Self. Trong cuốn The new golden dawn ritual tarot, tác giả cũng có nhắc đến ý nghĩa của dạng này. Đoạn trích này sẽ làm rõ ý nghĩa của dạng 2 nhân vật cho mọi người: 

Trích từ The New Golden Dawn Ritual Tarot. Ảnh: Tiểu Yết Yết.

Tiểu Yết Yết, thành viên Tarot Huyền Bí, một trong số ít thành viên tìm hiểu và nghiên cứu học thuật về Tarot. Bài viết mang quan điểm riêng của tác giả. Bài viết dự tranh giải Best Tarot Researcher tháng 06.2014.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Lá X – Wheel of Fortune" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ