Tổng Kết Giải Thưởng [08.2014]Danh Mục Bài Viết Tham Dự Giải Tháng 08.2014
A. Giải Best Tarot Researcher (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do LT SHOP hỗ trợ.

1. [Cỏ Xanh Kính Đỏ] Mật Mã Bài Tarot: Lá The Lovers - Lá Tình Nhân
http://www.tarothuyenbi.info/2014/08/mat-ma-bai-tarot-la-lovers-la-tinh-nhan.html
59 + 8 + 25 (Bonus)  = 92 likes

Người chiến thắng giải này là Cỏ Xanh Kính Đỏ [92 likes]

B. Giải Best Tarot Writer (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do BÔNG XÙ TAROT SHOP hỗ trợ. 

1.
[Cỏ Xanh Kính Đỏ] Mật Mã Bài Tarot: Lá The Emperor- Lá Hoàng Đế
http://www.tarothuyenbi.info/2014/08/mat-ma-la-emperor-la-hoang-e.html
40 + 4 + 25 (Bonus)  = 69 likes


Người chiến thắng giải này là
Cỏ Xanh Kính Đỏ [69likes]

C. Giải Best Tarot Translator (giải: 1 hộp tarot)

Giải Thưởng do VY VY SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.
 
D. Giải Best Tarot Reader (giải: một hộp gỗ tarot)

Giải Thưởng do MIRA SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

E. Giải Best Tarot Reviewer (giải: một hộp da tarot)

Giải Thưởng do PHONG'S HANDMADE  (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

F. Giải Best Tarot Photos (1 khăn trải bài)

Giải Thưởng do MYSTIC DREAM SHOP hỗ trợ. 

1. [Tóc Ngắn] Bộ Ảnh: Kỷ Niệm Đầu Tiên Với Rider Waite Tarot
http://www.tarothuyenbi.info/2014/08/bo-anh-ky-niem-au-tien-voi-rider-waite.html
20 + 1 =21 likes

Người chiến thắng giải này là
Tóc Ngắn [107 likes]

 Ghi chú: Người thắng giải vui lòng làm theo thủ tục đã ghi trong điều lệ giải, sau đó, nhanh chóng liên hệ với ban quản trị.

DMCA.com Protection Status
Bài viết "Tổng Kết Giải Thưởng [08.2014]" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ