Tổng Kết Giải Thưởng [09.2014]Danh Mục Bài Viết Tham Dự Giải Tháng 08.2014
A. Giải Best Tarot Researcher (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do LT SHOP hỗ trợ.

1. [Anh Nguyễn] Deviant Moon Tarot: Bí mật của Bộ Cốc
http://www.tarothuyenbi.info/2014/09/deviant-moon-tarot-bi-mat-cua-bo-coc.html
35 + 9  = 54 likes

Người chiến thắng giải này là 
Anh Nguyễn [54 likes]

B. Giải Best Tarot Writer (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do BÔNG XÙ TAROT SHOP hỗ trợ. 

1.
[Anh Nguyễn] Tarot và Liên Minh Huyền Thoại: Từ Thằng Khờ cho đến Chiến Xa
http://www.tarothuyenbi.info/2014/09/tarot-va-lien-minh-huyen-thoai-tu-thang.html
33 + 7 (Bonus)  = 40 likes


Người chiến thắng giải này là 
Anh Nguyễn [40 likes]

C. Giải Best Tarot Translator (giải: 1 hộp tarot)

Giải Thưởng do VY VY SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.
 
D. Giải Best Tarot Reader (giải: một hộp gỗ tarot)

Giải Thưởng do MIRA SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

E. Giải Best Tarot Reviewer (giải: một hộp da tarot)

Giải Thưởng do PHONG'S HANDMADE  (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

F. Giải Best Tarot Photos (1 khăn trải bài)

Giải Thưởng do MYSTIC DREAM SHOP hỗ trợ. 

1. [Mèo] Bộ Ảnh: My Ghost
http://www.tarothuyenbi.info/2014/09/bo-anh-my-ghost.html
56 + 31 = 87 likes

Người chiến thắng giải này là
Mèo [87 likes]

 Ghi chú: Người thắng giải vui lòng làm theo thủ tục đã ghi trong điều lệ giải, sau đó, nhanh chóng liên hệ với ban quản trị.

DMCA.com Protection Status
Bài viết "Tổng Kết Giải Thưởng [09.2014]" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ