Tổng Kết Giải Thưởng [10.2014]Danh Mục Bài Viết Tham Dự Giải Tháng 10.2014
A. Giải Best Tarot Researcher (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do LT SHOP hỗ trợ.

1. [Hoàng Linh Vũ] Các Lá Queen Trong Steampunk Tarot
http://www.tarothuyenbi.info/2014/10/cac-la-queen-trong-steampunk-tarot.html
103 + 32  = 135 likes

Người chiến thắng giải này là 
Hoàng Linh Vũ [135likes]

B. Giải Best Tarot Writer (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do BÔNG XÙ TAROT SHOP hỗ trợ. 

1.
[Trung Nguyễn] Kiến Thức Là Vô Hạn, Cuộc Đời Là Hữu Hạn
http://www.tarothuyenbi.info/2014/10/tarot-kien-thuc-la-vo-han-ma-cuoc-oi-la.html
59 + 5   = 64 likes


Người chiến thắng giải này là 
Trung Nguyễn [64 likes]

C. Giải Best Tarot Translator (giải: 1 hộp tarot)

Giải Thưởng do VY VY SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.
 
D. Giải Best Tarot Reader (giải: một hộp gỗ tarot)

Giải Thưởng do MIRA SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

E. Giải Best Tarot Reviewer (giải: một hộp da tarot)

Giải Thưởng do PHONG'S HANDMADE  (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

F. Giải Best Tarot Photos (1 khăn trải bài)

Giải Thưởng do MYSTIC DREAM SHOP hỗ trợ. 

1. [Nguyễn Hoàng Hảo] Bộ Ảnh: Smith Diary
http://www.tarothuyenbi.info/2014/10/bo-anh-smith-diary.html
17 + 1 = 18 likes

Người chiến thắng giải này là 
Nguyễn Hoàng Hảo [18 likes]

 Ghi chú: Người thắng giải vui lòng làm theo thủ tục đã ghi trong điều lệ giải, sau đó, nhanh chóng liên hệ với ban quản trị.

Chú ý: 
- giải Best Tarot Photos, liên hệ trực tiếp admin Phil NGO.
- Tháng 11 và tháng 12, các giải thưởng đang trên tiến trình cải tổ, nên sẽ không tổ chức các giải thưởng cho hai tháng này. Giải thưởng mới sẽ công bố vào năm sau 2015.

DMCA.com Protection Status
Bài viết "Tổng Kết Giải Thưởng [10.2014]" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ