Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hành Tinh Saturn Sao Thổ (Saturn Spread)

Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...
Ý Nghĩa Trải Bài: Trải bài của giới hạn.

Sao Thổ (Saturn trong thần thoại La Mã) được biết đến cái tên khác là Cronus trong thần thoại Hi Lạp.Sao Thổ thể hiện sự hạn chế, những ranh giới - giới hạn của mỗi con người. Nó cũng đại diện cho sự trách nhiệm trong chính chúng ta, là thứ vô hình tạo ra những luật lệ. Trải bài sao Thổ chỉ ra những giới hạn và trách nhiệm đó giúp chúng ta hoàn thiện, trưởng thành hơn.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Khả năng của tôi?

- Lá 2: Giới hạn của khả năng đó?

- Lá 3: Trách nhiệm của tôi?

- Lá 4: Những giới hạn, tính trách nhiệm giúp tôi những gì?

- Lá 5: Tôi cần làm như thế nào để khắc phục giới hạn của mình cũng như hoàn thiện khả năng của mình?

Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp.
Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hành Tinh Saturn Sao Thổ (Saturn Spread)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ