Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Sun Mặt Trời ( Sun Spread)

Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh...
Ý Nghĩa Trải Bài:Trải bài của bản thân mỗi người:
(Sol có thể hiểu là tên La Mã của thần mặt trời Helios)
Mặt trời chính là đại diện nổi trội nhất của mỗi người. Nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính cách người đó nói chung. Trải bài thể hiện bản ngã, sự tự nhận thức của người đó về bản thân, cái tôi, niềm tự tôn và tự tin trong mỗi con người, là vẻ ngoài thể hiện ra trong xã hội khách quan.


Ý Nghĩa Lá Bài:
- Lá 1: Bản chất tạo lên con người tôi?
- Lá 2: Cái tôi thể hiện ra?
- Lá 3: Tôi đánh giá về bản thân?
- Lá 4: Người ngoài đánh giá về tôi?
- Lá 5: Điều tôi muốn khẳng định?
- Lá 6: Tôi khẳng định điều đó bằng cách?Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.DMCA.com Protection Status
Bài viết "Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Sun Mặt Trời ( Sun Spread)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ