Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Lilith Trăng Đen (Lilith Spread)

Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...Ý Nghĩa Trải Bài: Trải bài của tiềm thức được giấu kín.

Lilith trong chiêm tinh được biết đến như Dark Moon, Black Moon. Nó đại diện cho những gì sâu trong tiềm thức, những khía cạnh u ám, bí ẩn mang tính nữ do mặt trăng chi phối của bản thân mỗi người mà hiếm khi được thể hiện ra bên ngoài. Trải bài giúp chỉ ra tiềm thức "ngủ vùi" mà bạn hay mọi người không nhận thấy, nhưng vẫn tồn tại này.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Khía cạnh khác trong tôi mà tôi không biết đến? 

- Lá 2: Điều mà khía cạnh đó luôn khao khát?

- Lá 3: Những dấu hiệu khi khía cạnh đó đang cố chứng tỏ mình tồn tại?

- Lá 4: Khía cạnh đó đem lại điều gì cho tôi?

- Lá 5: Tôi phải làm như thế nào để dung hòa khía cạnh nhỏ của chính mình?

Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
DMCA.com Protection Status
Bài viết " Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Lilith Trăng Đen (Lilith Spread)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ