Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Callisto (Callisto Spread)

Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...

Trải bài của lời thề.
Trải bài Callisto là trải bài của lời thề, hứa hẹn; cái giá của nó và bạn có thể giữ lời hay không?


Ý Nghĩa Trải Bài: 

Callisto, vệ tinh lớn thứ hai sau Ganymede của sao Mộc. Cũng như Ganymede, Callisto là một trong những người tình của Zeus. Callisto là tiên nữ (nymph) theo hầu nữ thần Artemis và được người cưng chiều nhất. Như mọi nữ hầu của thần săn bắn, cô đã thề giữ trinh tiết suốt đời. Thế nhưng Zeus đã biến thành chính con gái mình, Artemis để lừa tiếp cận và cưỡng hiếp Callisto. Callisto đáng thương bị Artemis đuổi đi vì không giữ được lời hứa, bị biến thành gấu rồi hạ sinh ra Arcas. Sau này cô được và con trai được ban cho hai chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Điều tôi nghĩ và muốn khẳng định khi thề?

- Lá 2: Điều đối phương nghĩ, cảm thấy khi tôi thề?

- Lá 3: Những điều cần chú ý để có thể giữ được lời thề của mình?

- Lá 4: Khó khăn, cản trở khi thực hiện lời thề?

- Lá 5: Thuận lợi khi giữ lời thề?

- Lá 6: Nếu không thực hiện được, tôi sẽ trả giá bằng điều gì?


Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
DMCA.com Protection Status
Bài viết " Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Callisto (Callisto Spread)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ