Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Mimas (Mimas Spread)

Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...


Ý Nghĩa Trải Bài: 

Trải bài của người lãnh đạo.
Mimas là vệ tinh của sao Thổ, do đó được đặt theo tên của người khổng lồ (giant) - anh em với Cronus (sao Thổ - Saturn trong thần thoại Hi Lạp chính là Cronus). Mimas đã lãnh đạo những người khổng lồ (Titans) và cai trị thế giới trong một thời gian dài.
Trải bài Mimas chỉ ra xem bạn của hợp với vị trí người lãnh đạo hay không, khi bạn lãnh đạo thì mọi chuyện như thế nào,...

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Yêu cầu của một người lãnh đạo tốt?

- Lá 2: Khả năng của tôi trong công việc?

- Lá 3: Mọi người đánh giá thể hiện của tôi trong công việc như thế nào?

- Lá 4: Tôi lãnh đạo khiến công việc diễn biến như thế nào?

- Lá 5: Điểm nổi trội của cấp dưới tôi cần chú ý?

- Lá 6: Điều gì giúp tôi lãnh đạo mọi người tốt hơn?

- Lá 7: Nhược điểm của cấp dưới tôi cần chú ý

- Lá 8:  Điều gì cản trở tôi làm tốt việc lãnh đạo?


Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 


Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
DMCA.com Protection Status
Bài viết " Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Mimas (Mimas Spread)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ