Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Titan (Titan Spread)

Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...


Ý Nghĩa Trải Bài: 
Trải bài của nguồn gốc, sự bắt đầu.

Titan là vệ tinh lớn nhất chuyển động quanh sao Thổ và cũng là vệ tinh lớn thứ hai trong số các vệ tinh trong hệ Mặt Trời. Được đặt theo cách gọi những người khổng lồ, thế hệ đầu tiên trước các vị thần đỉnh Olympia. Những Titan này mang theo sức mạnh phi thường cai trị trong suốt Thời Vàng.
Trải bài Titan chỉ ra khởi nguồn của 1 vấn đề, lý do xảy ra, những gì nó mang đến khi mà bạn băn khoăn và không biết tại sao sự việc lại diễn ra không như ý muốn.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Vấn đề bắt đầu từ đâu?

- Lá 2: Bản chất đằng sau vấn đề mang lại?

- Lá 3: Ảnh hưởng của nó lên tôi?

- Lá 4: Nguyên nhân vấn đề xảy ra/ Mục đích xảy ra?

- Lá 5: Tình hình trong thời gian tới?

- Lá 6: Cách đối phó với vấn đề?


Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 


Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Titan (Titan Spread)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ