TRẢI BÀI VỀ MỐI QUAN HỆ


Lá bài đầu tiên Five of swords : bản chất của mối quan hệ này khá bấp bênh, rất dễ lung lay bởi các cuộc cãi vã, những xung đột. Có thể là chị nhận đc mqh như chị muốn, nhưng lại không phải điều mà chị đã nghĩ. Hai người phải cho nhau sự tôn trọng. Nếu muốn ptr thêm mqh thì các xung đột sẽ làm điều đó, nhưng cần có một người phải rút lui trc để làm hoà cho xung đột đó
Quá khứ ~ Nine of wands: sự quyết tâm đã giúp hình thành mqh này. Có thể đã có một biến cố nào đó xảy ra, rất dễ ngã gục nhưng vs sự quyết tâm, ý chí mạnh mẽ mà đã vượt qua. Sự việc đó lm hai người gần nhau hơn
Hiện tại ~ Nine of cups : chị đang tận hưởng hạnh phúc, mặc dù nó có là điều nhỏ nhất. Một cuộc sống khá phong phú, chị thấy 9 cái cốc bay xung quanh cô gái chứ, nó là biểu hiện của hạnh phúc xuất phát từ cái tâm. Và chỉ cần cái điều hạnh phúc ấy đã khiến chị thấy đủ tốt và mãn nguyện
Hướng ptr ~ 3 of wands : chị cần nhìn lại những gì đã cho đi và những gì nhận lại, sự cân bằng giữa ý chí và hạnh động sẽ làm mối quan hệ này tốt hơn. Cần ngẫm lại và nhìn xa hơn thì có lẽ sẽ kkông có vấn đề gì cả.

 --Reader Phúc Trần tổng hợp
DMCA.com Protection Status
Bài viết " " có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ