The Fool VS Ace Of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Một trong những nghĩa chung nhất của hai lá bài chính là sự khởi đầu, đặc biệt là về ý tưởng. Nếu ở The Fool, sự khởi đầu này chỉ là bộc phát, không có chủ đích thì ở Ace Of Wands, nó đã chuyển thành giai đoạn hiện thực hóa. Cùng là sự khởi đầu, nhưng mức tiến hóa khác xa nhau. Một điểm khác cần lưu ý là The Fool ám chỉ sự bắt đầu của bắt đầu, không có sự thúc đẩy ở giai đoạn trước hoặc bởi bất kỳ ai. Trong khi Ace of Wands có dính dáng đến sự thúc đẩy của ai đó hoặc cái gì đó ở giai đoạn trước, mà Ace of Wands chỉ là giai đoạn hiện thực hóa sự thúc đẩy đó trong thực tế.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Ace Of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ