The Fool VS The Chariot - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài TarotBản chất của hai lá này chỉ có điểm chung ở cả nghĩa thuận và nghĩa ngược của lá The Chariot. Điểm chung đó là sự rắc rối và lật đổ bất ngờ. Điểm khác biệt là tính chu kỳ của nó. Ở The Fool, sự rắc rối là thường trực, là bản tính của nhân vật. Ở The Chariot, sự rắc rối là những sự cố. Với The Chariot, đó là những vật cản trên đường đi, nhân vật đều sẽ vượt qua được. Còn The Fool gặp rắc rối hằng ngày hằng giờ và chưa bao giờ vượt qua được. Căn bản, The Fool chưa bao giờ quan tâm đến việc giải quyết rắc rối và nếu có, cũng không đủ sức. 

Nghĩa ngược của The Chariot hàm chứa sự lật đổ bất ngờ ở phút cuối. Đó là sự thất bại sau quá trình gầy dựng, đó là sự sụp đổ những thứ đã gầy dựng được. Còn ở The Fool, chưa bao giờ gầy dựng được gì, nên sự sụp đổ đó chỉ là những thứ gặp phải hằng ngày, không được gì mà cũng không mất gì. The Fool chẳng có gì để mất.


Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot ở Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS The Chariot - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ