The Fool VS Eight of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm chung của hai lá bài này nằm ở chủ đề bất hòa ở nghĩa ngược của Eight of Wands. Ở The Fool, sự bất hòa này nằm ở sự ngây thơ, không ý tứ lẫn ở sự điên loạn không kiềm chế. The Fool với sự thất thường bất ổn của mình khiến cho sự hòa đồng cùng tập thể trở nên vô cùng khó khăn. Ở Eight of Wands, sự bất hòa đến từ sự cản trở trong nội bộ và có sự tranh đấu ngầm trong nội bộ. Sự bất hòa này không phải là sự kết hợp không hợp ý hoặc sự không đồng tình trong quan niệm như ở Five of Wands. Ở đây, sự bất hòa này là do tranh chấp nội bộ, nó hoàn toàn không vô tư như ở The Fool.

Sự bất hòa ở The Fool có thể dễ dàng được bỏ qua hay dàn xếp. Mối bất hòa ở Eight of Wands là không thể cứu vãn.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot ở Pháp. 
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Eight of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ