The Fool VS The Emperor - So Sánh ý Nghĩa Lá Bài TarotCả hai đều ám chỉ sự phát triển và trưởng thành. The Fool là sự phát triển không có định hướng, bộc phát và không chủ đích. The Emperor là sự phát triển có giám sát, điều chỉnh và quản lý. The Fool phát triển một cách tự nhiên, không khống chế và bất định. Trong khi The Emperor có sự định hướng và răn đe. 


Về nghĩa ngược của The Emperor, cả hai lá đều chứa sự chưa trưởng thành. Trong The Fool, sự chưa trưởng thành này tồn lại mãi do đó là sự điên rồ, sự điên rồ này kéo dài mãi, không có thời điểm nào là trưởng thành. Trong khi The Emperor, đây chỉ là giai đoạn chưa chín muồi, sự trưởng thành vẫn tiếp tục vun đắp và sẽ trưởng thành trong nay mai.


Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS The Emperor - So Sánh ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ