The Fool VS The High Priestess - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài TarotĐiểm chung của hai lá bài này nằm chủ yếu ở nghĩa ngược, cả hai đều ám chỉ sự lựa chọn sai lầm. Sự lựa chọn sai lầm ở The Fool là do sự ngu ngốc, còn sự lựa chọn sai lầm ở The Priestess là do sự kiêu ngạo. The Fool tự tin ở bản thân vì The Fool chẳng biết gì về nguy hiểm cả. The Priestess tự tin ở bản thân vì The Priestess đã biết tất cả về sự nguy hiểm. Kẻ biết quá ít và kẻ biết quá nhiều đều có thể lựa chọn sai lầm và trả giá. Kẻ biết quá ít trả giá về sự ngu dốt, kẻ biết quá nhiều trả giá về sự kiêu ngạo. 


Điểm chung của cả hai là đều tự tin trước số phận, trước sự vật và hiện tượng xung quanh. Điểm khác biệt là The Fool không quan tâm gì, không chủ tâm gì xung quanh cả, còn The Priestess quan tâm tất cả, chủ tâm tất cả xung quanh. Nhưng cả hai đều có thể gây ra hậu quả do lựa chọn sai lầm.Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS The High Priestess - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ