The Fool VS The Empress - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài TarotĐiểm chung của hai lá bài này là đều ám chỉ sự bắt đầu, thai nghén và khởi sự. Điểm khác nhau nằm ở chỗ The Fool khởi sự mà chưa chuẩn bị gì cả, đến đâu hay đó thì The Empress khởi sự với tất cả sự chuẩn bị có thể đạt được. The Fool đơn thuần là khởi sự một cách bộc phát, ngây ngô, còn The Empress khởi sự một cách có cam kết, chuẩn bị kỹ lưỡng. Những sáng kiến, nếu có, của The Fool chỉ mang lại sự điên rồ, còn những sáng kiến của The Empress là những sự hỗ trợ đúng đắn. 


Sự quyết đoán cũng là điểm khác biệt căn bản, đối với nghĩa ngược. Trong The Fool, hoàn toàn thiếu sự quyết đoán, tất cả là sự do dự, không chủ đích và không ổn định. Trong khi The Empress là sự quyết đoán kỹ lưỡng, có chủ đích và cam kết với sự quyết đoán đó.


Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.

DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS The Empress - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ