The Fool VS Five of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm chung có thể có giữa hai lá bài là sự bất hòa nằm ở nghĩa ngược của Five of Wands. Ở The Fool sự bất hòa đến từ sự thất thường và điên loạn của nhân vật. Nhân vật không khống chế được sự đồng tình hay đối nghịch trong quan điểm, và cũng không duy trì sự thống nhất trong suy nghĩ. Ở Five of Wands, sự đối nghịch này đến từ những yếu tố xác lập có định hướng. Tùy quan điểm mà sự bất hòa này có liên đới với tranh tụng tại tòa án, hoặc đến từ sự đối nghịch quan điểm, và quan niệm. Ở đó, những quan điểm khác biệt được nhận biết và xác lập rõ ràng, trong khi ở The Fool, không có một sự xác tín nào về quan điểm của nhân vật.

Điểm khác biệt ở sự rõ ràng hay không rõ ràng trong quan điểm đưa lại sự khác biệt trong cách lý giải sự bất hòa trong hai lá bài này.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Five of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ