The Fool VS Four of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm chung gầy lầm lẫn ở lá bài này là niềm hạnh phúc. Ở Four of Wands, đây là niềm hạnh phúc của sự ổn định và thịnh vượng. Đây là niềm hạnh phúc khi đã đạt thành tựu và thành tựu đó ổn định qua thời gian dài. Ở The Fool là niềm hoan lạc bấp bênh. Nó chỉ là sự tự hạnh phúc, tự cảm thấy thỏa mãn chứ không được đảm bảo bởi bất kỳ sự thành công hay thịnh vượng nào cả. Lại càng không thể có sự ổn định dài lâu.

Hạnh phúc có thể ngắn ngủi như The Fool, có thể lâu dài như Four of Wands. Hạnh phúc cũng có thể bấp bênh như The Fool, cũng có thể ổn định như Four of Wands. Nhưng khó mà biết được ai hạnh phúc hơn ai, nhỉ ?

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.  
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Four of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ