The Fool VS The Hanged Man - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm gần nhất của hai lá này có lẽ là mối quan hệ với khái niệm trực giác. Ở The Fool đó là dạng trực giác hỗn độn (Chaos), trong khi The Hanged Man là dạng trực giác trí tuệ. Không phải ngẫu nhiên mà The Hanged Man mang ý nghĩa cơ bản của sự tự soi sáng, khả năng tiên tri. Trực giác của The Fool hỗn độn, nên trực giác đó không giúp gì cho nhân vật đạt được những thành quả tích cực. Còn trực giác của The Hanged Man là trực giác trí tuệ, nó giúp cho nhân vật đạt được thành tựu trí tuệ.

Điểm lưu ý là ở chỗ, hành vi trí tuệ cao siêu và hành vi ngây thơ ngu ngốc đôi khi thật khó phân biệt. Trong The Hanged Man hàm chứa sự hi sinh, cung hiến. Xét ở góc độ người ngoài, các hành vi đó không khác gì gây tổn tại cho chính bản thân nhân vật, rất giống với hành vi đần độn ngu ngốc của The Fool. Tuy nhiên, về bản chất, hành vi của The Hanged Man là hành vi tổn hại bản thân để gây lợi cho mọi người. Còn hành vi của The Fool chẳng lợi ích cho ai kể cả bản thân lẫn mọi người. Đó là điểm khác biệt căn bản.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS The Hanged Man - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ