The Fool VS The Hermit - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài TarotHai lá bài này có điểm lầm lẫn ở cả nghĩa chính lẫn nghĩa ngược. Ở nghĩa chính, điểm lần lẫn ở chỗ cả hai đều có thể biểu hiện ngây thơ. Ở The Fool đặc trưng ngây thơ thuộc về bản chất, và mọi hành động ngây thơ đó đều không có chủ đích. Ở The Hermit, một trong những khái niệm cơ bản của nó là sự quỷ quyệt, ẩn mình. The Hermit có thể sẽ biểu lộ như một kẻ ngốc, một người vô dụng. Đặc trưng ngây thơ của The Hermit thuộc về sự thâm hiểm và toan tính. The Hermit là sự thoái lui mang tính chiến lược, sự giả ngây đầy khôn ngoan. Cả hai đều vô dụng, nhưng The Fool vô dụng một cách bản chất, còn The Hermit vô dụng một cách chiến lược.

Ở nghĩa ngược, cả hai lá bài chia sẽ nhau sự bất cẩn và thiếu thận trọng. Điểm khác biệt ở chỗ, sự bất cẩn của The Fool là sự bất cẩn thuộc về bản chất và chính The Fool cũng chẳng quan tâm thật sự đến việc cẩn trọng. Còn The Hermit là một người vô cùng cẩn trọng, nhưng cũng có lúc bất cẩn. Sự bất cẩn đó là một sự cố ngoài ý muốn trong một toan tính toàn vẹn. Sự bất cẩn trong The Hermit là sự bất cẩn đáng trách cho một người vốn dĩ cẩn trọng. Còn sự bất cẩn trong The Fool là sự bất cẩn đương nhiên của một người vô cùng cẩu thả.


Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS The Hermit - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ