The Fool VS The Hierophant - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài TarotĐiểm giống nhau cơ bản giữa hai lá bài là nằm ở nghĩa ngược của The Hierophant. Cả hai đều ám chỉ sự ngây thơ trong tâm hồn, và hậu quả tai hại từ sự ngây thơ đó. The Fool là sự ngây thơ mà ngu ngốc và điên loạn. Đó là sự ngây thơ viễn vông không chủ đích, không vì một lý tưởng cao đẹp nào cả. Trong khi The Hierophant là sự ngây thơ bị dẫn dắt bởi cái tốt bụng, lòng thương người. Sự ngây thơ đó do lầm lẫn, do lòng thương xót không đúng chỗ. 


Cả hai sự ngây thơ đó đều gây tai họa. The Fool có thể ít được cảm thông hơn, vì nó xuất phát từ sự ngây thơ khiếm khuyết trong tâm hồn, có thể kèm sự điên loạn. Còn The Hierophant, ta dễ dàng cảm thông hơn vì nó xuất phát từ lòng tốt được giáo dục và có chủ đích. 


Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS The Hierophant - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ