The Fool VS Judgement - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm chung của hai lá bài nằm ở một nghĩa ngược hiếm dùng của Judgement. Hai lá này cùng gợi đến sự chậm trễ, phân vân, không cả quyết bởi sự yếu đuối, nhu nhược. Điểm khác biệt ở gốc rễ của sự thiếu quyết đoán đó. Ở The Fool, sự chậm trễ, rề rà là do bản tính cẩu thả, không có chú tâm và thiếu tập trung của nhân vật. Ngược lại, ở Judgement là sự tập trung quá đáng, chú tâm quá đáng trong việc quyết định, khiến cho thời gian quyết định trở nên chậm chạp.

Sự yếu đuối hay nhu nhược, trong hai lá bài này, cũng đặc trưng chính bởi sự khác nhau đó. The Fool là do sự vô tâm, vô ý hoàn toàn không có chút ý thức thực hiện đến cùng ý định. Ở Judgement, sự cân nhắc quá suy tính làm tăng sự cả quyết trong hành động. Quá chú tâm hoặc quá vô tâm đều khiến cho tiến độ gặp vấn đề.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Judgement - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ