The Fool VS Justice - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài TarotĐiểm giống nhau cơ bản của hai lá này là sự cố chấp đến mức điên rồ trong nghĩa ngược của Justice. Mặc dù điểm giống nhau này khá thấp nhưng vẫn có thể gây lầm lẫn. The Fool thể hiện sự cố chấp do bản tính điên loạn, còn Justic thể hiện sự điên loạn do bản tính cố chấp. 

The Fool hành động không theo bất kỳ quy tắc nào, nên sự cố chấp của The Fool không chỉ là không lô gic mà còn là không thể lý giải. Ngược lại, sự điên loạn của Justice là do sự cố chấp về nguyên tắc hay về chân lý một cách mù quáng. Sự nghiêm minh một khi thái quá sẽ trở thành một trở ngại và khiến cho Justice trở nên điên loạn trong sự nghiêm minh của chính mình.


Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Justice - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ