The Fool VS King of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm gây lầm lẫn duy nhất của hai lá bài nằm ở nghĩa ngược của King of Wands, trong đó nó đại diện cho một nhân tách và thái độ độc đoán, không độ lượng và nghiêm khắc. Điểm chung này nằm ở sự điên loạn và thất thường của The Fool. Thái độ hẹp hòi hay nghiêm khắc thái quá của The Fool có lẽ ít nhiều mang tính cục bộ và nhất thời, nó không phải là tính cách duy trì lâu dài. The Fool không duy trì một thái độ có tính lô gic hay tuân thủ một toan tính nào cả. Ở King of Wands, sự hẹp hòi hay nghiêm khắc này ít nhiều liên hệ với tính cách cố hữu của cá nhân, luôn đặt sự khuôn phép lên hàng đầu trong ứng xử. Tuy là nghĩa ngược, nhưng thái độ này không đến mức gọi là một tính xấu, chỉ là nó gây khó khăn cho bản thân nhân vật và người xung quanh thôi.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS King of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ