The Fool VS The Lovers - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm chung gây lầm lẫn giữa hai lá này là ở nghĩa ngược của The Lovers. Hai lá này cùng ám chỉ sự thất bại do sự điên rồ. Ở The Fool sự điên rồ là bản tính của hắn, còn ở The Lovers, sự điên rồ là do sự điên cuồng trong tình yêu. The Fool mang đến sự điên rồ mang tính cá nhân, còn The Lovers là sự điên rồ mang tính cặp đôi. 

Mặc dù cả hai đều mang đến sự thất bại. Nhưng ở The Fool là sự thất bại không chủ đích, nó đơn thuần là sự trống rỗng, chính The Fool cũng không coi đó là sự thất bại. Còn ở The Lovers là sự thất bại của kế hoạch chung của cặp đôi. Hậu quả của nó được đối tượng nhận thức rõ ràng.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS The Lovers - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ