The Fool VS The Moon - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài TarotHai lá này giống nhau ở nghĩa ngược của The Moon. Cả hai lá đều chỉ về hành động bất ổn định, và không kiên định trong hành động và từ đó gây hậu quả sai lầm. The Fool sự bất ổn định đó gắng liền với sự thờ ơ, hờ hững với mọi sự việc do sự điên rồ gây ra. Còn The Moon sự bất ổn định là ảnh hưởng của thói đa nghi gây ra bởi lừa dối và che giấu, chứ không hề hờ hững với mọi sự việc.

Một điểm cần chú ý ở đây, sự bất ổn định được nhấn mạnh trong lá The Fool đối với trường phái của nhà huyền học S. L. MacGregor.Mathers (lãnh đạo thời kỳ đầu của Hội Bình Minh Ánh Kim), ngược lại, sự nhấn mạnh này được chú trọng vào lá The Moon đối với trường phái của nhà huyền học A.E.Waite (lãnh đạo thời kỳ sau của Hội Bình Minh Ánh Kim). 


Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS The Moon - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ