The Fool VS Page of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Nghĩa chung của hai lá bài khá rõ ràng và gần như y hệt nhau. Hai lá bài trong nghĩa ngược đều ám chỉ sự thất bại hoặc thua thiệt do sự bất ổn định và sự phân vân lưỡng lự gây ra. Ở The Fool, sự phân vân hay lưỡng lự đến từ một tâm trang không chủ đích, mà bất kỳ sự lựa chọn nào cũng không được xây dựng trên sự hợp lý và toan tính. Từ đó dẫn đến sự sai lầm và trả giá về sau. Ở Page of Wands, sự phân vân này là có tính toán, có suy nghĩ, nhưng do thiếu kinh nghiệm hoặc quá ngây thơ, mà dẫn đến thất bại. Phải công nhận rằng, ở hai lá này, nếu chỉ xét riêng nghĩa ngược của Page of Wands mà nói, thì những điểm chung này cực kỳ khó phân biệt. Chẳng hạn như sự thiếu kinh nghiệm hoặc quá ngây thơ mà tôi đã nói bên trên cũng là một tính chất của The Fool (nhưng ở nghĩa thuận). Một điểm khác nữa cần lưu ý là về mặt thời gian. Hậu quả xấu trong The Fool chưa đến, còn đang trong tương lai; trong khi hậu quả xấu đó trong Page of Wands thì đã đến rồi, trực tiếp xuất hiện ngay trong tình trạng của lá bài.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Page of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ