The Fool VS Seven of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm chung gây lầm lẫn lớn nhất giữa hai lá bài này là ở nghĩa ngược của The Fool và Seven of Wands. Cả hai đều ám chỉ đến sự do dự, không quyết đoán. Ở The Fool, sự do dự này đến từ sự vô định hướng của nhân vật, thờ ơ và không chủ tâm đến mục tiêu. Ở Seven of Wands, sự do dự này đến từ những khó khăn chồng chất và không lối thoát. Ở lá bài này, nhân vật bị dồn vào thế bí và bất kỳ lối thoát nào cũng mang đầy cạm bẫy. 

Hiếm khi điểm chung của hai lá bài này tương đối gần gũi, mà sự khác biệt cũng không quá lớn. Điểm mấu chốt cần chú ý là ở Seven of Wands, nhân vật đang trong tình huống nguy hiểm mà sự quyết định liên quan đến tính mạng và tài sản của nhân vật. Trong khi ở The Fool, tình huống do dự này không gây ảnh hưởng gì quá lớn với nhân vật, và nếu có, cũng không phải là sự mất mát do gầy dựng. Không có gì thì có thể mất gì được ?

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Seven of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ