The Fool VS Six of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm khác biệt thứ nhất nằm ở một nghĩa hiếm dùng của Six of Wands: sự thất vọng trước người lãnh đạo, hoặc trong gia đình, sự thất vọng trước người chồng. Một nghĩa ngược của Six of Wands cũng có cách nhìn tương tự là sự bội tín. Cả hai ý nghĩa này đều ít nhiều có thể gây lầm lẫn với The Fool, đặc biệt là trong sự thất thường của nhân vật. 

Trong The Fool, sự thất vọng hay bội tín của kẻ dưới cho người trên đều xuất phát từ sự điên rồ của nhân vật. Vốn dĩ nhân vật chưa bao giờ nhận thức được ai là kẻ dưới và ai là người trên, cũng như chính vị trí của bản thân mình trong mối quan hệ. Sự ngây thơ nếu có trong sự điên rồ này khiến cho nhân vật không hề hiểu được sự nhìn nhận về sự trung thành hay sự tin tưởng. The Fool có thể nhảy ngay từ trang thái tin tưởng và trung thành hoàn toàn sang nghi ngờ và bội phản mà không có một dấu chỉ rõ ràng. Trong khi ở Six of Wands, thì hoàn toàn ngược lại. Tất cả sự bội phản và mất lòng tin đều diễn ra chậm rãi và chỉ đến ở bước cuối cùng sau tất cả những nỗ lực hàn gắng.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp 
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Six of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ