The Fool VS The Sun - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài TarotĐiểm chung dễ nhầm lẫn giữa hai lá bài này là cảm giác mãn nguyện  và vô tư lự của nhân vật. Ở The Sun, đó là sự mãn nguyện cả về mặt vật chất lẫn tinh thần của một người sở hữu những yếu tố hạnh phúc. Sự đầy đủ ở The Sun làm cho nhân vật vô tư lự không lo lắng bất kỳ điều gì ở trên đời. Ở The Fool, sự phóng túng vô tư lự, rất giống với cảm giác mãn nguyện, nhưng đó là vì bản thân không có bất kỳ điều gì để mất, không sở hữu bất kỳ điều gì và bản thân cũng ngây thơ không nhận ra điều đó.

The Sun là hình ảnh mãn nguyện vì đã có tất cả những gì mong muốn, còn The Fool là hình ảnh mãn nguyện vì chẳng có gì để mất. Ai mãn nguyện hơn ai ?


Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS The Sun - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ