The Fool VS Temperance - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài TarotTương đối khác biệt về ý nghĩa, điểm gần nhất giữa hai lá bài này là sự bất đồng và không thể thống nhất ở nghĩa ngược lá Temperance. Ở The Fool, sự khó nhất trí và bất đồng đến từ bản chất điên rồ phi lô gic của nhân vật. Còn ở Temperance, sự bất đồng và không thống nhất đến từ sự yếu kém trong việc điều hòa các mối quan hệ. 

The Fool chưa hề có ý định hoặc mục đích tạo đồng thuận, nhân vật đơn thuần bị rơi vào hoàn cảnh phải phối hợp cùng người khác, và theo bản tính cẩu thả lẫn điên rồ, điều đó tất nhiên không thể thành công. Còn ở Temperance, đây là một yếu điểm mà Temperance gặp phải, ngoài mong muốn của nhân vật. Có thể nhân vật đã cố gắng để hòa hợp nhưng vì lý do gì đó mà không thể hoàn thành.


Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Temperance - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ