The Fool VS Ten of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm chung của hai lá bài này nằm ở sự tư tin và niềm tin tuyệt đối. Ở The Fool, niềm tin tuyệt đối này đến từ sự ngây thơ về những thứ xung quanh, những nguy hiểm rình rập. Ở Ten of Wands, sự tự tin này đến từ sự từng trải vì đã bước qua tất cả các bước đường để tiến đến thành công. 

Ở The Fool sự tự tin này có thể mang đến tai họa chết người. Nhưng ở Nine of Wands, sự tự tin này sẽ mang đến thành công mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Ten of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ