The Fool VS Three of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm chung gây lầm lẫn của hai lá bài này là sự hi vọng và niềm tin mãnh liệt. Phải nhìn rõ rằng sự hi vọng và niềm tin mãnh liệt của The Fool phát xuất từ sự ngây thơ và ngu ngốc, không hề biết gì về mối nguy hiểm xung quanh. Đó là sự hi vọng và niềm tin xuẩn ngốc và dạy khờ. Ở Three of Wands, sự hi vọng và niềm tin mãnh liệt đó đến từ sự khống chế chặc chẽ các yếu tố, đã qua những nỗ lực quan trọng để đạt địa vị và phẩm chất cao cấp. 

Cùng là hi vọng, The Fool chỉ là hão vọng không căn cứ, còn Three of Wands là ước vọng đã thành sự thật.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Three of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ