The Fool VS The Tower - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm giống nhau cơ bản nhất của hai lá này là hoàn cảnh thua thiệt, thất bại ở cả nghĩa xuôi lẫn nghĩa ngược của The Tower. Nhưng khác nhau ở nồng độ và quá trình. Lá The Tower ám chỉ sự thất bại sau một quá trình phấn đấu lâu dài, đặc biệt nhấn mạnh đến sự bần cùng trong yếu tố vật chất trong một sự cố bất ngờ. The Fool là sự thất bại mang tính tất nhiên, hệ quả mà không hề có bất kỳ sự phấn đấu cố gắng nào cả, và chẳng có gì bất ngờ. The Tower có thể đã toan tính, hoàn thiện mọi thứ nhưng vẫn thất bại và mất hết mọi thứ vật chất. The Fool chẳng làm gì nên hồn, cũng chẳng có gì  ngay từ ban đầu, cũng chẳng tích góp được gì về vật chất, nên cũng chẳng mất mát gì đáng kể.

The Fool là chẳng có chút gì để mất cả, còn The Tower là mất hết tất cả những gì đang có.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS The Tower - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ