The Fool VS Two of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm gây lầm lẫn ở hai lá này bài là sự đối chọi và đan xen giữa các cảm xúc đối lập. Ở Lá The Fool, sự đan xen cảm xúc thất thường của nhân vật đến từ sự điên loạn. Nhân vật không có một cảm xúc thống nhất như  người bình thường, mà nó biến đổi không theo một quy tắc nào cả. Trong khi ở lá Two of Wands, sự đan xen cảm xúc này đến từ sự tinh thông và cảm khái cho sự biến thiên của cuộc sống. Nhân vật một mặt hài lòng với thành đạt của bản thân đã tạo được, mặt khác lo lắng cho chính sự hành xác của bản thân đằng sau sự nghiệp đó.  

Một cái là sự xen lẫn cảm xúc của một người đã thấu hiểu nỗi thống khổ lẫn thành tựu, còn một cái là sự xen lẫn cảm xúc của một người thậm chí không thể làm chủ được nổi thống khổ lẫn thành tựu của bản thân mình.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Two of Wands - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ