The Fool VS Wheel of Fortune - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Cả hai lá bài đều ám chỉ đến sự bất định trong kết quả của hành động. Điểm khác biệt khá rõ. Cho dù ở tầng nghĩa thuận hay ngược, Wheel of Fortune luôn mang lại kết quả tốt đẹp cho dù hành động của nhân vật có thế nào đi nữa. Sự bất định trong kết quả đó thể hiện khi đối chiếu với những hành động của nhân vật. Nhưng vẫn là một kết quả tốt đẹp. Ở The Fool, sự bất định trong hành động của nhân vật cũng khiến cho kết quả của hành động đó cũng bất định theo. Sự bất định đó bị xúi giục bởi bản tính điên rồ của The Fool. Nhưng kết quả của nó thì ngược lại, sự bất định đó lại luôn mang lại cho The Fool những hậu quả đáng tiếc.

The Fool và Wheel of Fortune giống nhau ở chỗ sự tương quan không đồng nhất giữa nguyên nhân (hành động, cách thức của nhân vật) và kết quả của hành động. Nhưng kết quả thì rõ ràng khác biệt: The Fool chỉ nhận lãnh những thất bại, Wheel of Fortune chỉ nhận lãnh những thành công. Điều đó thật bất công, nhưng lại là sự công bình của thế giới.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot ở Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS Wheel of Fortune - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ