The Fool VS The World - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot


Điểm chung của hai lá bài không đồng nhất nhau ở các trường phái, nhưng tựu trung gắng liền với quan niệm đền tội, trả giá cho hành động. Ở The Fool, sự trả giá hay đền tội chỉ gắng liền với những hành động điên rồ, hay ngây thơ, ít nhiều vô ý và những sai lầm không có chủ đích. Trong khi trong nghĩa ngược của The World, sự trả giá hay đền tội có ý nghĩa liên quan đến những hành động sai trái hoặc thủ ác, nay phải bị trừng phạt. 

Cả hai đều liên quan đến sự đền tội, một cái liên quan đến hành động điên rồ của bản thân, một cái liên quan đến hành động thủ ác của nhân vật. Một cái vô ý thức, một cái có ý thức. Một cái vô tình, một cái cố tình.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.

DMCA.com Protection Status
Bài viết "The Fool VS The World - So Sánh Ý Nghĩa Lá Bài Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ