Cuộc Đối Thoại Về Tarot Giữa Những Nhà Huyền Học - Lời Nói Đầu


Cuộc Đối Thoại Về Tarot Giữa Những Nhà Huyền Học là một cuộc đối thoại giả tưởng trong một bối cảnh giả tưởng, mà tất cả những nhà huyền học về tarot đã gặp gỡ nhau, bất chấp khoảng cách không gian và thời gian. Trong cuộc đối thoại đó, họ đã nói về tarot, ở từng lá bài, tranh luận một cách công bằng và học thuật về ý nghĩa của chúng. Họ sẽ nói một cách công tâm nhất quan điểm của mình về ý nghĩa từng lá bài, biểu tượng và hình ảnh của chúng cũng như cách họ nhìn nhận về huyền học trong tarot.

Sáu nhà huyền học trong cuộc đối thoại này là những người đặt nền tảng cho tarot hiện đại:
• Waite, viết tắt của Arthur Edward Waite (1857 –1942), nhà huyền học người Anh, thành viên Hội Tam Điểm Anh (St. Marylebone Lodge No. 1305, London), thành viên hội kín Thập Tự Hồng Hoa (The Societas Rosicruciana in Anglia), hội chủ của hội kín Bình Minh Ánh Kim (Order of the Golden Dawn), tác giả của nhiều cuốn sách kinh điển A New Encyclopaedia of Freemasonry : Their Rites, Literature, and History (1921), Emblematic Freemasonry. (1925). Tác giả cuốn The Pictorial Key To Tarot (1911).
• Mathers, viết tắt của Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854 - 1918), nhà huyền học người Anh, thành viên Hội Tam Điểm Anh, thành viên hội kín Thập Tự Hồng Hoa (The Societas Rosicruciana in Anglia), sáng lập viên của hội kín Bình Minh Ánh Kim (Order of the Golden Dawn), tác giả của nhiều bản dịch huyền học cổ thuộc loại kinh điển The Book of Abramelin (thế kỷ 14), The Kabbalah Unveiled (1684), Key of Solomon (thế kỷ 14.), The Lesser Key of Solomon (thế kỷ 17), và Grimoire of Armadel (thế kỷ 17). Tác giả cuốn The Tarot (1888).
• Crowley, viết tắt của Aleister Crowley, tên thật Edward Alexander Crowley (1875 –1947), nhà huyền học người Anh, thành viên hội kín Thập Tự Hồng Hoa (The Societas Rosicruciana in Anglia), hội chủ của hội kín Bình Minh Ánh Kim (Order of the Golden Dawn), sáng lập viên của hội kín Đền Thánh Phương Đông (Ordo Templi Orientis hay O.T.O.), sáng lập viên của triết phái Thelema. Tác giả của rất nhiều sách ma thuật và thần bí học, thường biết biết dưới tên nhóm sách Libri & Equinox. Tác giả của cuốn Book Of Thoth (1944).
• Case, viết tắt của Paul Foster Case (1884 –1954), nhà huyền học người Mỹ, thành viên của hội kín Bình Minh Ánh Kim (Order of the Golden Dawn), sáng lập viên của hội kín Builders of the Adytum (B.O.T.A), tác giả của nhiều cuốn sách kinh điển The True and Invisible Rosicrucian Order (1927), Correlations of Sound & Color (1931), The Highlights of Tarot (1931), The Book of Tokens (1934) . Tác giả của nhiều cuốn luận giải tarot như The Highlights of Tarot (1931), Tarot Fundamentals (1936), Tarot Interpretations (1936), The Tarot: A Key to the Wisdom of the Ages (1947).
• Papus, bút danh của

Hãy nghe họ giới thiệu về chính mình.


DMCA.com Protection Status
Bài viết "Cuộc Đối Thoại Về Tarot Giữa Những Nhà Huyền Học - Lời Nói Đầu" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ