Valkyrie Brynhild (1)

Brynhild (1) - Một trong những valkyrie nổi bật nhất của thần thoại Bắc Âu. Người góp một phần quan trọng trong sử thi nổi tiếng 'Chúa tể của Chiếc nhẫn'.
Vivianne Nguyễn, quản trị viên trang Thần thoại Bắc Âu (Norse Mythology), một người Sài Gòn yêu thích thần thoại. 

DMCA.com Protection Status
Bài viết "Valkyrie Brynhild (1)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ