Nữ Thần Hel

Nữ thần địa ngục, một trong những ác thần chống lại các vị thần và con người. Là con gái của thần Loki và một phụ nữ tộc người khổng lồ, từ khi sinh ra, Hel đã có nửa thân là của người sống và nửa thân của người chết.


Vivianne Nguyễn, quản trị viên trang Thần thoại Bắc Âu (Norse Mythology), một người Sài Gòn yêu thích thần thoại.

DMCA.com Protection Status
Bài viết "Nữ Thần Hel" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ