So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Two of Swords( 2 Kiếm) vs Two of Pentacles( 2 Tiền)

Cặp so sánh Two of Swords (2 kiếm) và Two of Pentacles (2 tiền):Trong trạng thái cân nhắc của sự kiện tri thức là 2 kiếm và 2 tiền. Lá 2 kiếm là trạng thái cân nhắc của mối quan hệ giao tiếp nó thể hiện sự quân bình trong cách cư xử, các mối quan hệ của mình, và nó thiên về chất. Đồng thời lá này cũng đưa ra sự lựa chọn, chỉ được chọn một trong hai thanh kiếm. Trong lá bài kiếm mang ý nghĩa vật chất trong mối quan hệ và giao tiếp. Hình ảnh một người bị bịt mắt và đang lựa chọn một trong hai thanh kiếm. Tấm vải bịt mắt biểu thị cho sự cân nhắc trong lựa chon, sự chọn lựa này xuất phát từ tiềm thức, không phỉa mắt, che mắt giúp các giác quan trở nên nhạy cảm hơn, sự sự chọn sẽ chính xác hơn bởi trong hai thanh kiếm này, lựa chọn sai sẽ là một kết quả không hề tốt. Bởi phía sau người này là mặt trăng, thể hiện cho tiềm thức hay những bí mật bị che giấu. Khác với lá 2 kiếm, không phải đưa ra lựa chọn một trong hai. Lá bài 2 tiền trong trạng thái cân nhắc của vật chất sở hữu mang ý nghĩa sự đi vay trong quyết định, sự bốc đồng, không chuẩn mực, một trò chơi về lượng, không có tính ổn định. Đều nằm trong trạng thái cân nhắc của sự kiện tri thức, nhưng tại sao nó lại khác như vậy? Trong lá bài một người thanh niên cầm 2 đồng tiền và có sự chuyển đổi qua lại của hai đồng tiền này, nó không cố định. Không phải quyết định là đồng tiền này hoặc đồng tiền kia. Tiền mang ý nghĩa vật chất, sỡ hữu, người này đang cân nhắc làm sao, chuyển đổi như thế nòa để sở hữu cả hai. Đang chơi đùa với hai đồng tiền này cho thấy sự bốc đồng trong suy nghĩ.

Bài viết được trích từ cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot của tác giả Tung Huynh và Philippe Ngô.

Mua sách bản in của cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot tại Tarot Book Series hay tại website www.tarotreview.info hay tại trang Amazon.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Two of Swords( 2 Kiếm) vs Two of Pentacles( 2 Tiền) " có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ