So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Five of Wands (5 Gậy) và Five of Cups(5 Cốc)

Cặp so sánh Five of Wands (5 gậy) và Five of Cups(5 ly):


Trong trạng thái bất hòa, lá 5 gậy, trạng thái bất hòa trong tư tưởng tinh thần, lá bài đại diện cho sự chiến đấu, một cuộc xung đột trong tư tưởng, sự đối lập trong công việc dẫn đến sự bất hòa, xuất phát từ những ham muốn trần tục. Lá bài mang tính chất của sự ganh ghét nhau về danh, tư vị của cá nhân. Hình ảnh một cuộc tranh đấu giữa những người thanh niên, một sự mâu thuân xuất phát từ lợi ích cá nhân, bất đồng trong quan điểm, cuộc tranh luận về tư tưởng từ những hư danh. Lá 5 ly, trạng thái bất hòa trong tình cảm cảm xúc, lá bài đại diện cho sự thất vọng trong tình cảm, một sự không tương xứng với kỳ vọng mang tính chất của sự mất mác, thiếu hụt dẫn đén sự mâu thuẫn trong tình cảm giữa các mối quan hệ của các thế hệ với nhau. Hình ảnh sự đổ vỡ của những chiếc ly trong tình cảm, sự thất vọng tột độ về tình cảm, sự mất mác trong cảm xúc, sự khác biệt trong tình cảm xảy đến mang theo sự mâu thuẫn xung đột trong những thế hệ kế thừa.

Bài viết được trích từ cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot của tác giả Tung Huynh và Philippe Ngô.

Mua sách bản in của cuốn So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Hai Lá Bài Trong Bộ Tarot tại Tarot Book Series hay tại website www.tarotreview.info hay tại trang Amazon.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "So Sánh Sự Khác Nhau Về Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Ẩn Phụ Five of Wands (5 Gậy) và Five of Cups(5 Cốc)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ